ÁRENDÁŠ, Peter, doc. Ing., PhD.

101007 - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

docent vedúci oddelenia
Oddelenie pre publikačnú a pedagogickú činnosť, Oddelenie pre vedecké projekty a spoluprácu s praxou
Miestnosť 3C.10
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1360
Konzultačné hodiny:

ZS 2024/25:

Konzultačné hodiny budú aktualizované v septembri 2024.

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Komoditné trhy a reálne investície
 • Kapitálové trhy
 • Kolektívne investovanie
 • Investičné analýzy na kapitálových trhoch
 • Špeciálny seminár (Rotman)
 • Vedecký seminár 1
 • Finančné investovanie
Publikačná činnosť:

Monografie

 1. Investovanie na finančných trhoch. 2021, Bratislava: Sprint 2, ISBN 978-80-89710-53-1
 2. Manažment portfólia v kolektívnom investovaní. 2020, Praha: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-638-2
 3. Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív. 2018, Praha: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-186-8
 4. The Halloween Effect on Financial Markets. 2017, Praha: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-576-5.
 5. Analyzy na akciovych trhoch. 2017, Praha: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-796-7
 6. Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku. 2017, Bratislava: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-8166-663-4

Učebnice

 1. Komoditné trhy a reálne investície. 2012, Bratislava: Iura Edition, ISBN 978-80-8078-453-9.

Články v karentovaných časopisoch

 1. Vine Copula Approach to the Intra-Sectoral Dependence Analysis in the Technology Industry. 2024, Finance Research Letters, 60, ISSN 1544-6123
 2. Copula Approach to Market Volatility and Technology Stocks Dependence. 2023, Finance Research Letters, 52, ISSN 1544-6123
 3. Vplyv nemeckého akciového trhu na akciové trhy krajín V4. 2020, Politická Ekonomie, 68(5), ISSN 0032-3233
 4. The Adaptive markets hypothesis and the BRIC share markets. 2015, Ekonomický časopis, 63(10), ISSN 0013-3035.
 5. Akciový trh verzus reálna ekonomika a jej indikátor HDP. 2016, Politická ekonomie, 64(8), ISSN 0032-3233.

Články v nekarentovaných časopisoch zaradených v databázach WoS a Scopus

 1. Agricultural Commodity Markets and the Turn of the Month Effect. 2023, Agricultural Economics, 69(3), ISSN 1805-9295
 2. January Anomalies on CEE Stock Markets. 2021, Investment Management and Financial Innovations, 18(4), ISSN 1810-4967
 3. The Impact of Industry 4.0 on Changes in the Sectoral Structures of the Economies and Equity Markets within the Selected EU Countries. 2020, Scientific papers of the University of Pardubice, 28(2), ISSN 1211-555X
 4. Government Expenditures in the Support of Technological Innovations and Impact on Stock Market and Real Economy : the Empirical Evidence from the US and Germany. 2020, Equilibrium : Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 15(4), ISSN 1689-765X
 5. Country Risk at Investing in Capital Markets - The Case of Italy. 2019, Problems and Perspectives in Management, 17(2), ISSN 1810-5467
 6. The Turn of the Month Effect on CEE Stock Markets. 2019, International Journal of Financial Studies, 7(4), ISSN 2227-7072
 7. Seasonal Patterns in Oil Prices and Their Implications for Investors. 2018, Journal of International Studies 11(2), ISSN 2306-3483
 8. A Closer Look at the Halloween Effect: The Case of the Dow Jones Industrial Average. 2018, International Journal of Financial Studies, 6(2), ISSN 2227-7072
 9. Long Term Passive Investment Strategies as a Part of Pension Systems. 2015, Economics & Sociology, 8(3), ISSN 2071-789X.
 10. Central and Eastern European Share Markets and the Halloween Effect. 2016, Montenegrin Journal of Economics, 12(2), ISSN 1800-5845.
 11. The Halloween Effect on the Agriculture Commodities Markets. 2017, Agricecon, 63(), ISSN 0139-570X.
Vedecko-výskumná činnosť:

2024-2026 - KEGA 031EU-4/2024 - Energetická kríza a energetická bezpečnosť Slovenska a EÚ

2024-2026 - VEGA 1/0639/24 - Finančné inovácie, digitalizácia a finančná gramotnosť ako akcelerátory ekonomického oživenia v konkurenčnom prostredí s ekonomickými nerovnováhami

2022-2024 - APVV-20-0359 - Covid-19 pandémia, makroekonomický vývoj, potravinová bezpečnosť a blahobyt domácností

2021-2023 - ERASMUS+ - Enhanced Quality Assurance in the Financial Training (EQAFIT)

2021-2023 - VEGA 1/0221/21 - Úrokové sadzby v prostredí s digitálnou menou centrálnej banky

2018-2020 - VEGA 1/0257/18 - Predikcia hustoty volatility na finančných trhoch

2017-2019 - VEGA 1/0009/17 - Budovanie kapitálovej únie v rámci Európy a jej efekty pre jednotlivé členské krajiny

2014-2016 - VEGA 1/0124/14 - Úloha finančných inštitúcií a kapitálového trhu pri riešení problémov dlhovej krízy v Európe

2011-2013 - VEGA 1/0329/11 - Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej ekonomiky

2013 - PMVP I-13-102-00 - Finančná a dlhová kríza a jej dopad na finančné trhy

2012 - PMVP 2315027 - Miesto, nástroje a úlohy finančného systému v snahe prekonať dlhovú krízu

2011 - PMVP 2315025 - Finančná exklúzia mladých ľudí v SR

2010 - PMVP 2315019 - Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja

 

 

 

Ďalšie informácie:

Ocenenia: 

2013 - publikácia Komoditné trhy a reálne investície - Cena LITA za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii spoločenských vied

2016 - Ocenenie dekana NHF za mimoriadne výsledky v publikačnej činnosti za rok 2015