Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (KAIaVT) má na fakulte dôležité miesto vo výučbe základov informatiky. Konkrétne ide o kompletné vzdelanie tzv. tretej gramotnosti, t. j. získanie vedomostí, zručností a návykov vo využívaní operačného systému MS Windows a kancelárskeho balíka MS Office.

Kolektív katedry v minulosti úspešne vyriešil viacero grantových úloh, v ktorých zabezpečil:

  • e-learningový vzdelávací portál Národohospodárskej fakulty enhf.euba.sk
  • bezdrôtovú WIFI sieť v celej budove NHF
  • počítačom podporované skúšanie študentov vo viacerých predmetoch
  • prípravu učiteľov NHF na prechod k dištančnej forme vzdelávania
  • informačný terminál NHF
  • help desk NHF (Stredisko technickej podpory)
  • správu informačných systémov fakulty a jej web stránky

Kde nás nájdete: 5. poschodie, blok C (stará budova V1)