ONDRÁŠOVÁ, Iveta, Ing., PhD.

101010 - Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky

odborná asistentka
Miestnosť 5C.23
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1513
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 10.45 - 11.15

Utorok: 12.30 - 13.30