PARÁKOVÁ, Monika, Ing.

101001 - Dekanát fakulty

referentka referát pre všetky študijné programy 2. stupňa (inžinierskeho) štúdia
Miestnosť 2B.17
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1255