PARÁKOVÁ, Monika, Ing.

101001 - Dekanát fakulty

referentka referát pre študijné programy 1. ročníka 1. stupňa (bakalárskeho) DŠ a EŠ (okrem EaP)
Miestnosť 2B.17
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1255