MAJTANOVÁ, Anna, Mgr.

101001 - Dekanát fakulty

študijná referentka referát pre ŠP 2., 3. a 4. ročníka 1. st. (bakalárskeho) - okrem EaP; prijímacie konanie na 2. st.
Miestnosť 2B46
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1271