KRISTÓFOVÁ, Zdena, Ing.

101001 - Dekanát fakulty

tajomníčka fakulty
Miestnosť 2B.20
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1222