KOUTNÁ, Ivana, Mgr.

101001 - Dekanát fakulty

študijná referentka referentka pre sociálnu starostlivosť o študentov; prijímacie konanie na všetky programy 2. stupňa
Miestnosť 2B19
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1424

Doplnkové informácie

Úradné hodiny

Pondelok 09:00 - 11:00,  13:00 - 14:00
Utorok 09:00 - 11:00,  13:00 - 14:00
Streda 12:30 – 15:00
Štvrtok 09:00 - 11:00,  13:00 - 14:00