HYTKOVÁ, Marta, Mgr.

101001 - Dekanát fakulty

študijná referentka referát pre všetky ročníky 1. stupňa DŠ a EŠ ŠP EaP; prijímacie konanie na všetky programy 1. stupňa
Miestnosť 2B.15
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1210

Doplnkové informácie

Úradné hodiny

Pondelok 08:30 - 11:00, 12:30 - 14:00
Utorok 08:30 - 11:00
Streda 12:30 - 14:30
Štvrtok 08:30 - 11:00