Načítavam stránku...

06.04.2017

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zásady prijímacieho konania pre 3.stupeň na NHF EU v Bratislave na akademický rok 2017/2018
 3. Schválenie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF EU v Bratislave
 4. Rôzne
 5. Záver

 

16.06.2017

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa o hospodárení NHF EU v Bratislave za rok 2016
 3. Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2017
 4. Výročná správa o činnosti na NHF EU v Bratislave za rok 2016
 5. Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do AS NHF EU v Bratislave a AS EU v Bratislave za študentskú časť
 6. Rôzne
 7. Záver

 

18.09.2017

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zásady prijímacieho konania pre 1. a 2. stupeň štúdia na NHF EUBA na akademický rok 2018/2019
 3. Schválenie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF EU
  v Bratislave
 4. Rôzne
 5. Záver

 

07.12.2017

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o rozhodnutí dekana v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry NHF
 3. Rôzne

 

08.12.2017

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zásady volieb do AS Národohospodárskej fakulty
 3. Rôzne

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?