Načítavam stránku...

28.01.2013

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa o vedecko-výskumnej činnosti NHF EU v Bratislave za rok 2012
 3. Správa o zahraničnej spolupráci NHF EU v Bratislave za rok 2012
 4. Správa o pedagogickej činnosti na NHF EU v Bratislave za rok 2012
 5. Rôzne

 

07.03.2013

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave za rok 2012
 3. Návrh na vyplatenie finančných prostriedkov zo štipendijného fondu EU v Bratislave
 4. Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave na
  akademický rok 2013/2014
 5. Rôzne

 

06.06.2013

Program:

 1. Otvorenie
 2. Volebný poriadok NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť
 3. Úprava Zásad prijímacieho konania pre 1. a 2. stupeň štúdia na Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave na akademický rok 2013/2014
 4. Výročná správa o hospodárení NHF EU v Bratislave za rok 2012
 5. Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2013
 6. Návrh na vyplatenie finančných prostriedkov zo štipendijného fondu Ekonomickej univerzity v Bratislave
 7. Schvaľovanie členov Disciplinárneho konania za študentskú časť, s účinnosťou od 07. 06. 2013 do 06. 06. 2014
 8. Rôzne

 

03.07.2013

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zásady prijímacieho konania pre 1. a 2. stupeň štúdia na Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave na akademický rok 2014/2015
 3. Štatút Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
 4. Rôzne

 

26.11.2013

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia
 3. Vyplácanie motivačných štipendií
 4. Vyplatenie finančných prostriedkov zo štipendijného fondu
 5. Zmena pravidiel výberu študentov na študijné pobyty Erasmus
 6. Rôzne

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?