Načítavam stránku...

01. 02. 2011

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schvaľovanie návrhu dekana NHF EU v Bratislave na vymenovanie prodekanov
 3. Schvaľovanie členov disciplinárnej komisie NHF EU v Bratislave
 4. Rôzne

 

17. 03. 2011

Program:

 1. Otvorenie
 2. Výročná správa Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2010
 3. Finančné prostriedky zo štipendijného fondu Ekonomickej univerzity
 4. Schvaľovanie návrhu dekana NHF EU na vymenovanie členov Vedeckej rady NHF EU v Bratislave
 5. Rôzne

 

12. 05. 2011

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa o výsledkoch hospodárenia NHF EU v Bratislave za rok 2010
 3. Rozpis rozpočtu NHF EU v Bratislave na rok 2011
 4. Voliteľné predmety NHF EU v Bratislave na akademický rok 2011/2012
 5. Harmonogram akademického roka 2011/2012 na NHF EU v Bratislave
 6. Vyhláška dekana NHF EU v Bratislave č. 1/2011 - Poriadok pre štátne skúšky na NHF EU v Bratislave
 7. Rôzne

 

21. 06. 2011

Program:

 1. Otvorenie
 2. Dlhodobý zámer rozvoja NHF EU v Bratislave na obdobie rokov 2011 - 2015
 3. Zásady prijímacieho konania na NHF EU v Bratislave na akademický rok 2012/2013
 4. Študijný program Medzinárodné financie
 5. Rôzne

 

26. 09. 2011

Program:

 1. Otvorenie
 2. Dlhodobý zámer rozvoja NHF EU v Bratislave na obdobie rokov 2011 – 2015
 3. Schvaľovanie návrhu dekana NHF EU v Bratislave na vymenovanie prodekana pre vedu a doktorandské štúdium
 4. Rôzne

 

01. 12. 2011

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schvaľovanie návrhu kandidátov za členov Vedeckej rady NHF EU v Bratislave
 3. Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave na akademický rok 2012/2013
 4. Rozdelenie motivačného štipendia na NHF EU v Bratislave za akademický rok 2010/2011
 5. Rôzne

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?