Načítavam stránku...

11. 02. 2019 o 11.45 hod. v miestnosti č. 1C02:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie návrhu dekanky NHF na vymenovanie prodekanov NHF
 3. Schválenie návrhu dekanky NHF na vymenovanie členov Vedeckej rady NHF
 4. Schválenie návrhu dekanky NHF na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie NHF
 5. Voľba 2. podpredsedu AS NHF za študentskú časť
 6. Príprava volieb do AS EUBA
 7. Rôzne
 8. Záver

01.04. 2019 o 08.00 hod. v miestnosti č. 1C02:

 1. Otvorenie
 2. Príprava volieb do AS EUBA v zmysle „Zásad volieb do AS EUBA“ schválených 28.3.2019 AS EUBA
 3. Rôzne
 4. Záver

08.04. 2019 o 08.00 hod. v miestnosti č. 1C02:

 1. Otvorenie
 2. Schvaľovanie Zásad prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na NHF EUBA na akademický rok 2019/2020
 3. Rôzne
 4. Záver

28.06. 2019 o 9:00 v miestnosti č. 1C02

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schvaľovanie Zásad prijímacieho konania pre 1. a 2. stupeň na NHF EUBA na akademický rok 2020/2021
 3. Informácia zo zasadnutia RVŠ SR
 4. Rôzne
 5. Záver

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?