Loading page...

Contact Info

KÁČER, Marek, Mgr., PhD.
KÁČER, Marek, Mgr., PhD.
Oddelenie podnikateľských financií
Department of Finance
Assistant Professor
3B.34
+421 2 6729 1344
...

utorok 18:30 - 19:30

streda 13:30 - 14:30

Diplomový/Bakalársky seminár

utorok 17:00 - 18:30

Vyučované predmety

  • Analýza a prognóza vo financiách
  • Riziko a neistota vo financiách
  • Financie a mena
  • Úvod do ekonometrie

Oblasti výskumu

  • Finančné bubliny
  • Odhad pravdepodobnosti prasknutia finančnej bubliny
  • Suverénny rating a jeho determinanty
  • Modelovanie defaultu firiem

Jazyky

  • Anglický jazyk

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?