Loading page...

Contact Info

GERTLER, Ľubomíra, doc. Ing., PhD.
GERTLER, Ľubomíra, doc. Ing., PhD.
Oddelenie podnikateľských financií
Department of Economics
Associate Professor
3B.04
+421 2 6729 1352
...

 

 

Diplomový/Bakalársky seminár

 

Vyučované predmety

  • riziko a neistota vo financiách
  • teória a politika financií podnikateľskej sféry

Barnhill, T.M., Gertler, Ľ., Sivák, R.: Analýza integrovaného trhového a kreditného rizika na príklade bankového sektora na Slovensku. Ekonomický časopis, Vol. 54, 2006, No. 6: 539-554.

Oblasti výskumu

  • meranie finančných rizík (kreditné, trhové operačné, riziko koncentrácie a ostatné riziká v rámci Bazilej II)
  • odhad PD a LGD podľa prístupov v Bazilej II pre modelovanie kreditného rizika

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?