• MigrAtion Governance and asYlum Crises (MAGYC)

  Year of the beginning of the project solution: 2018
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): HORIZONT 2020
  Project registration number: 822806
  Internal project number: Z-18-180/0009-11
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Puškárová Paula doc. Ing., PhD., DiS.art.

  Department: NHF
  Office Hours:

  LS 2020/2021:

  Pondelok: 13:30-14:30

  Utorok: 14:30-15:30

 • Public Administration Education Quality Enhancement

  Year of the beginning of the project solution: 2018
  Year of completion of the project solution: 2021
  Provider of funds (grant agency, client): Erasmus+
  Project registration number: 2018-1-SK01-KA203-046330
  Internal project number: Z-18-101/0013-05
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Mgr. Tomáš Jacko, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Tomáš Černenko, PhD.

  Department: KVSaRR
 • Financial Supervision and Technological Compliance Training Programme

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2020
  Provider of funds (grant agency, client): HORIZONT 2020
  Project registration number: 625215
  Internal project number: Z-19-190/0006-11
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Péliová Jana, doc. Ing., PhD.

  Department: NHF
 • Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities

  Year of the beginning of the project solution: 10/2016
  Year of completion of the project solution: 01/2020
  Provider of funds (grant agency, client): REPESEA
  Project registration number: 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP
  Internal project number: Z-16-101/0012-05
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Ľubomír Darmo, PhD.,

  Ing. Eva Sirakovová,

  Ing Roman Klimko , PhD.,

  Mgr. Klimko Patrik, PhD.,

  prof. Ing. Eva Muchová, PhD.,

  Ing. Marek Kálovec, PhD.  

  Department: KET
 • Technological transformation and transitioning of regions

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2020
  Provider of funds (grant agency, client): ESPON EGTC
  Project registration number: EE/SO1/066/2018
  Internal project number: Z-19-101/0015-10
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.

  Co-researchers of the project:

  doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.

  Department: KVSaRR
 • The Geography of New Working Spaces and tje Impact on the Periphery

  Year of the beginning of the project solution: 10/2019
  Year of completion of the project solution: 09/2023
  Provider of funds (grant agency, client): COST
  Project registration number: COST Action CA18241
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Eva Belvončíková, PhD. MAM.a., 

  Ing. Oliver Rafaj, PhD.,

  doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.,

  doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.

  Department: KVSaRR
 • Empowering the next generation of social enterprise scholars

  Year of the beginning of the project solution: 2017
  Year of completion of the project solution: 2021
  Provider of funds (grant agency, client): COST
  Project registration number: COST Action CA16206
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Eva Pongrácz PhD.

  Co-researchers of the project:

  prof. Ing. Eva Rievajová PhD.,

  prof. PaedDr. Gabriela Korimová PhD.,

  Ing. Hana Poláčková PhD., 

  Ing. Michaela Nováková PhD.,

  Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

  Dr.h.c.mult.doc.PhDr.PeaDr.ThLic. Gyorgy Herdics PhD. MBA.

  Ing. Erika Lapinová PhD.,

  Ing. Ivana Setnická, MSc

  Gábor Szudi

  Department: KSRaP
 • Finančné riziká a ich vplyv na úverový cyklus a ich finančnú stabilitu ekonomiky v SR.

  Year of the beginning of the project solution: 2020
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0688/20
  Internal project number: V-20-164-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Dr.h.c.prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 

  Department: KF
 • Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie

  Year of the beginning of the project solution: 2020
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0664/20
  Internal project number: V-20-165-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Andrea Valachová, PhD.,

  Ing. Ľubomír Darmo, PhD.,

  Ing. Ivana Lennerová, PhD.,

  Ing. Matej Valach, PhD.,

  Ing. Miroslava Luchava Havettová, PhD.

  Department: KET
 • Nové výzvy a riešenia pre rast zamestnanosti v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach

  Year of the beginning of the project solution: 2020
  Year of completion of the project solution: 2023
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0037/20
  Internal project number: V-20-166-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.

  Department: KSRaP
 • Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie

  Year of the beginning of the project solution: 2017
  Year of completion of the project solution: 2020
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0367/17
  Internal project number: V-17-102-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Eva Pongrácz, PhD.

  Co-researchers of the project:

  prof. Ing. Eva Rievajová PhD.,

  prof. PaedDr. Gabriela Korimová PhD.,

  Ing. Erika Lapinová PhD.,

  Ing. Ivana Setnická, PhD.,

  Ing. Michaela Nováková PhD.,

  MSc Gábor Szudi, PhD.,

  Dr.h.c.mult.doc.PhDr.PeaDr.ThLic. Gyorgy Herdics PhD. MBA. ,

  Ing. Hana Poláčková PhD.,

  Ing. Lenka Pčolinská, PhD.,

  Ing. Marián Vongrej PhD.,

  Ing. Darina Orbánová PhD.,

  doc.Ing. Ľudmila Velichová PhD.,

  Ing. Simona Polonyová, PhD.,

  Ing. Jakub Girašek 

  Department: KSRaP
 • Predikcia hustoty volatility na finančných trhoch

  Year of the beginning of the project solution: 2018
  Year of completion of the project solution: 2020
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0257/18
  Internal project number: V-18-125-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. Štefan LYÓCSA PhD.

  Co-researchers of the project:

  doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD.,

  Ing. Peter Árendáš, PhD.,

  doc.Ing. Tomáš Výrost, PhD.,

  Ing. Michaela Dorocaková,

  Ing. Peter Gernát,

  Ing. Zuzana Košťálová,

  Ing. Patrik Slobodník,

  Ing. Mária Širaňová, PhD.

  Department: KBaMF
 • Finančná pozícia sektora domácností vo väzbe k rodovo citlivému rozpočtovaniu a sociálnej nerovnosti

  Year of the beginning of the project solution: 2018
  Year of completion of the project solution: 2020
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0215/18
  Internal project number: V-18-141-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. Kornélia BELIČKOVÁ, PhD.

  Co-researchers of the project:

  doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.,

  PhDr. Ing. Sylvia Bukovová, PhD.,

  Ing. Michaela Tomčíková,

  doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.,

  Ing. Mgr. Eva Prousková,

  Ing. Zuzana Staríčková, PhD.,

  Ing. Dáša Belkovicsová, PhD.,

  Ing. Jarmila Vídová, PhD.,

  Mgr. Igor Dvornický

  Department: KF
 • Experimentálne skúmanie faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie ekonomických subjektov

  Year of the beginning of the project solution: 2018
  Year of completion of the project solution: 2021
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0827/18
  Internal project number: V-18-126-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. Jana PÉLIOVÁ, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Matej Boór PhD.,

  Prof. Maroš Servátka, PhD.,

  Ing. Tomáš Ondruška PhD.,

  prof. Ing. Erika Pastoráková PhD.,

  Ing. Zuzana Brokešová PhD.,

  Ing. Martin Kocúrek MSc.,

  Ing. Mgr. Eva Prousková,

  Ing. Raman Herasimau,

  Ing. Martina Fehérová,

  Ing. Marek Baxa,

  Ing. Veronika Šišková,

  Ing. Marian Tarnavskyi

  Department: KF
 • Prehlbovanie ekonomických nerovností v dôsledku distribučných efektov nekonvenčnej menovej politiky

  Year of the beginning of the project solution: 2018
  Year of completion of the project solution: 2020
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0613/18
  Internal project number: V-18-128-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. KOTLEBOVÁ Jana, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Mária Širaňová, PhD,

  prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.,

  Ing. Ctibor Pilch, PhD,

  Ing. Mária Hasprová, PhD.,

  Ing. Marián Nemec, CSc.,

  Ing. Barbora Stanová, PhD.,

  Ing. Adam Hulin,

  Ing. Boris Fíšera,

  Ing. Mário Zeman,

  Ing. Martin Koreň

  Department: KBaMF
 • Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0239/19
  Internal project number: V-19-142-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Čaplánová Anetta, prof. Ing., PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Roman Klimko, PhD.,

  Ing. Eleonóra Matoušková, PhD.,

  Ing. Matej Valach, PhD.,

  Ing. Hana Poláčková, PhD.,

  doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD.,

  Ing. Mgr. Igor  Dvornický,

  Ing. Eva Sirakovová

  Department: KET
 • Hodnotenie politík beyond GDP: vplyv neproporcionálnej distribúcie príjmov

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0716/19
  Internal project number: V-19-143-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Nežinský Eduard, Ing., PhD.

  Co-researchers of the project:

  prof. Ing. Mikuláš Ľuptáčik, PhD.,

  Ing. Elena Fifeková, PhD.,

  Ing. Andrea Valachová, PhD.,

  Mgr. Ing. Peter Silanič,

  Ing. Patrik Jančovič,

  Ing. Martin Hudcovský PhD.,

  Ing. Karol Morvay, PhD.,

  Ing. Martin Lábaj, PhD.

  Department: KHP
 • Nové úlohy univerzít v regionálnych inovačných systémoch

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0605/19
  Internal project number: V-19-144-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Šipikal Miroslav, doc. Mgr., PhD.

  Co-researchers of the project:

  doc. Ing. Štefan Rehák PhD.,

  Ing. Alexandra Lešková,

  Ing. Valéria Némethová, PhD.,

  Mgr. Rudolf Pástor, PhD.,

  Mgr. Igor Jašurek

  Department: KVSaRR
 • Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0251/19
  Internal project number: V-19-145-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Sika Peter, doc. Ing., PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Jarmila Vidová, PhD.,

  doc. Ing. Silvia Šipikalová, PhD.,

  doc. PhDr. Mária Antalová, PhD.,

  Ing. Michaela Nováková, PhD.,

  Ing. Miriama Trebichalská,

  Ing. Jakub Girašek,

  Ing. Simona Polonyová, PhD. 

  Department: KSRaP
 • Príčiny a dôsledky suboptimálnych finančných rozhodnutí jednotlivcov s akcentom na oblasť poistenia

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0466/19
  Internal project number: V-19-146-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Brokešová Zuzana, Ing., PhD.

  Co-researchers of the project:

  Pastoráková Erika, prof. Ing. PhD.,

  Ondruška Tomáš, Ing. PhD.,

  Péliová Jana, doc. Ing. PhD.,

  Hudec Miroslav, doc. Dr. Ing.,

  Škriniar Pavel, Ing. PhD.,

  Herasimau Raman, Mgr.,

  Fehérová Martina, Ing. MSc.,

  Kocúrek Martin, Ing. MSc.,

  Dubrovina Nadiya, Ing. CSc,

  Ing. Matej Lorko,

  Ing. Jana Kušnírová PhD.,

  Ing. Juraj Válek, PhD.,

  Ing. Marian Tarnavskyi

  Department: KPOI
 • Výzvy digitalizácie ekonomiky pre oblasť zdaňovania, možné riešenia a ich predpoklady

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2021
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0779/19
  Internal project number: V-19-148-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Kubicová Jana, doc. Ing. Mgr., PhD., MBA

  Co-researchers of the project:

  Ing. Denisa Ihnatišinová, PhD.,

  Mgr., Ing. Kristína Jančovičová-Bognárová, PhD.,

  Ing. Rabatinová Marcela PhD.,

  Ing. Soňa Kleštincová,

  Ing. Magdaléna Červeňová, CSc.,

  Ing. Alena Bašová, PhD.

  Department: KF
 • Makroekonomické a mikroekonomické aspekty zadlžovania sa krajín a ekonomických subjektov v Európskej únii

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0356/19
  Internal project number: V-19-149-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Novák Marcel, Ing., PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Ľubomír Darmo, PhD.,

  prof. Ing. Ján Lisý, PhD., 

  Ing. Marek Kálovec, PhD.,

  Ing. Valéria Dziurová,

  Ing. Karol Trnovský, PhD.,

  doc. Ing. Vieroslava Holková, CSc.,

  Ing. Alexandra Veselková, PhD.,

  prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.,

  Ing. Barbora Burianová,

  RNDr. Agneša Gašperánová, PhD.,

  Ing. Daniel Krajčík, PhD.

  Ing. Lucia Lacko-Bartošová, PhD.,

  prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.,

  Ing. Jana Kušnírová, PhD., I

  ng. Juraj Válek, PhD.,

  prof. Ing. Eva Muchová, PhD.,

  Ing. Katarína Detersová,

  Ing. Agáta Šuláková,

  Ing. Peter Leško,

  Ing. Lukáš Burian

  Department: KET
 • Integrácia migrantov v krajinách Európskej únie z pohľadu migračných politík

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2021
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0287/19
  Internal project number: V-19-150-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Přívarová Magdaléna, prof. Ing., CSc.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Andrej Přívara PhD.,

  doc. Ing. Daria Rozborilová, CSc.,

  Ing. Ivana Lennerová , PhD.,

  Ing. Erika Šimonová,

  Mgr. Ing. Veronika Véghová

  Department: KET
 • Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2021
  Provider of funds (grant agency, client): KEGA
  Project registration number: 005EU-4/2019
  Internal project number: K-19-034-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Ladislav Pasiar,

  prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.,

  Mgr. Andrea Čonková, PhD.,

  Ing. Jaromír Novák, PhD.,

  Ing. Darina Orbánová, PhD.,

  Ing. Ľudmila Velichová, PhD.,

  Viktória Čerepkaiová

  Department: KPG
 • Learn Economics: aplikácia e-vzdelávania ako novej formy výučby ekonómie

  Year of the beginning of the project solution: 2020
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): KEGA
  Project registration number: 035EU-4/2020
  Internal project number: K-20-035-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  prof. Ing. Eva Muchová, PhD.

  Department: KET
 • Zvyšovanie kompetencií a kritického myslenia študentov ekonomických študijných programov v oblasti riadenia rizík v nadväznosti na procesy digitalizácie, s priamou účasťou potenciálnych zamestnávateľov z praxe

  Year of the beginning of the project solution: 2020
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): KEGA
  Project registration number: 015EU-4/2020
  Internal project number: K-20-036-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

  Department: KPOI
 • Nerovnosť a ekonomický rast

  Year of the beginning of the project solution: 2016
  Year of completion of the project solution: 2020
  Provider of funds (grant agency, client): APVV
  Project registration number: APVV-15-0765
  Internal project number: 06K1110
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  LUPTÁČIK Mikuláš, Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr.

  Co-researchers of the project:

  doc. Mgr. Martin Kahanec MA PhD.,

  doc. Ing. Martin Lábaj PhD.,

  Ing. Eduard Nežinský PhD.,

  Ing. Paula Puškárová DiS. Art, PhD.,

  Ing. Elena Fifeková PhD.,

  Mgr. Kristína Petríková,

  Ing. Viktória Šavrdová,

  Ing. Patrik Jankovič,

  Ing. Erika Stracová

  Department: KHP, KSRaP
 • Vstup a konkurencia na regulovaných trhoch: fungovanie slovenského lekárenského trhu

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2023
  Provider of funds (grant agency, client): APVV
  Project registration number: APVV-18-0425
  Internal project number: 06K1120
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Richard Kališ, PhD.,

  Ing. Peter Mandžák,

  Ing. Daniela Pobudová, PhD.,

  Mgr. Ing. Peter Silanič, PhD.,

  PhamDr. Miroslava Snopková, PhD.,

  doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD. MBA,

  prof. MSc. Christoph Weiss, PhD.,

  MSc. Biliana Yontcheva, PhD.

  Department: KHP
 • Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): APVV
  Project registration number: APVV-18-0435
  Internal project number: 06K1121
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. 

  Co-researchers of the project:

  Ing. Klimko Roman, PhD.,

  Ing. Sirakovova Eva

  Department: KET
 • Tvorba politiky na základe dôkazov - ekonomicky efektívny systém zberu dobrovoľných darov

  Year of the beginning of the project solution: 2020
  Year of completion of the project solution: 2024
  Provider of funds (grant agency, client): APVV
  Project registration number: APVV-19-0573
  Internal project number: 06K1122
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Mgr. Maroš Servátka, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Zuzana Brokešová, Jana Péliová, Matej Lorko, Martina Féherová, Veronika Šišková

  Department: KF
 • Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku

  Year of the beginning of the project solution: 7/2020
  Year of completion of the project solution: 6/2023
  Provider of funds (grant agency, client): APVV
  Project registration number: APVV-19-0108
  Internal project number: 06K1123
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD. - koordinátor za NHF EU BA

  Co-researchers of the project:

  doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD., Mgr. Ing. Kristína Jančovičová-Bognárová, PhD., Mgr. Ing. Tomáš Černěnko, PhD.

  Department: KF, KVSaRR
 • Možnosti aplikácie metód a nástrojov "smart governance" na lokálnej a regionálnej úrovni

  Year of the beginning of the project solution: 2020
  Year of completion of the project solution: 2023
  Provider of funds (grant agency, client): APVV
  Project registration number: APVV-19-0263
  Internal project number: 06K1125
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. - koordinátor za NHF EU BA

  Department: TUKE, KVSaRR
 • Komplexná analýza využitia vodnej dopravy pre iné odvetvia hospodárstva

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Provider of funds (grant agency, client): Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  Project registration number: zmluva
  Internal project number: P-101-0011/19
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Karol Morvay, PhD.

  Department: KHP
 • UNIVNET - Realizácia prognostických a výskumno-vývojových aktivít pri hľadaní nových technológií a techník maximálne efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle a s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie a šetriť

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  Project registration number: 0201/0007/20
  Internal project number: O-20-101/0026-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

  Department: KF
 • Program podpory cieleného doktorandského štúdia a výskumu: Income inequalities and distributional effects of monetaryrole of financial heterogeneity

  Year of the beginning of the project solution: 09/2019
  Year of completion of the project solution: 05/2020
  Provider of funds (grant agency, client): NBS
  Project registration number: 100-000-2016-137
  Internal project number: 101999-01-2020
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Boris Fíšera

  Department: KBaMF
 • Ekonomické a spoločenské implikácie automatizácie a iných foriem technologického pokroku

  Year of the beginning of the project solution: 2020
  Year of completion of the project solution: 2020
  Project registration number: PMP
  Internal project number: I-20-105-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Erika Majzlíková, PhD.

  Department: KHP
 • Sociálna exklúzia a nedôvera v spoločnosti

  Year of the beginning of the project solution: 2020
  Year of completion of the project solution: 2020
  Project registration number: PMP
  Internal project number: I-20-106-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Oliver Rafaj, PhD.

  Department: KVSaRR
 • Hosťujúci profesor doc. Drs. MA Silvester van Koten, PhDr., PhD.

  Year of the beginning of the project solution: 08/2019
  Year of completion of the project solution: 01/2020
  Provider of funds (grant agency, client): Nadácia VÚB
  Project registration number: 2019-3-03/1
  Internal project number: D-19-101/0014-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

  Department: KF