• MigrAtion Governance and asYlum Crises (MAGYC)

  Year of the beginning of the project solution: 2018
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): HORIZONT 2020
  Project registration number: 822806
  Internal project number: Z-18-180/0009-11
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Puškárová Paula doc. Ing., PhD., DiS.art.

  Department: NHF
  Office Hours:

  ZS 2022/23:

  Pondelok: 12:00 - 12:45

  Utorok: 08:10 - 09:00

 • Public Administration Education Quality Enhancement

  Year of the beginning of the project solution: 2018
  Year of completion of the project solution: 2021
  Provider of funds (grant agency, client): Erasmus+
  Project registration number: 2018-1-SK01-KA203-046330
  Internal project number: Z-18-101/0013-05
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Mgr. Tomáš Jacko, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Tomáš Černenko, PhD.

  Department: KVSaRR
 • Designing holistic and sustainable educational development to improve student learning

  Year of the beginning of the project solution: 09/2020
  Year of completion of the project solution: 08/2023
  Provider of funds (grant agency, client): ERASMUS+
  Project registration number: 2020-1-SK01-KA203-078299
  Internal project number: Z-20-101/0016-05
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Jaromír Novák, PhD.

  Department: Kpedag
 • Enhanced Quality Assurance in the Financial Training – EQAFIT

  Year of the beginning of the project solution: 12/2020
  Year of completion of the project solution: 02/2023
  Provider of funds (grant agency, client): Erasmus+
  Project registration number: 2020-1-SE01-KA202-077844
  Internal project number: Z-21-101/0017-05
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Tomáš Ondruška, PhD.

  Department: KPOI a KBaMF
 • Collaboration for Effective Digital Education - D-COLLAB

  Year of the beginning of the project solution: 03/2021
  Year of completion of the project solution: 02/2023
  Provider of funds (grant agency, client): Erasmus+KA2
  Project registration number: 2020-1-SK01-KA226-HE-094384
  Internal project number: Z-21-190/0008-05
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Ľubomír Darmo, PhD.

  Department: KET
 • The Geography of New Working Spaces and tje Impact on the Periphery

  Year of the beginning of the project solution: 10/2019
  Year of completion of the project solution: 09/2023
  Provider of funds (grant agency, client): COST
  Project registration number: COST Action CA18241
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Eva Belvončíková, PhD. MAM.a., 

  Ing. Oliver Rafaj, PhD.,

  doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.,

  doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.

  Department: KVSaRR
 • Empowering the next generation of social enterprise scholars

  Year of the beginning of the project solution: 2017
  Year of completion of the project solution: 2021
  Provider of funds (grant agency, client): COST
  Project registration number: COST Action CA16206
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Eva Pongrácz PhD.

  Co-researchers of the project:

  prof. Ing. Eva Rievajová PhD.,

  prof. PaedDr. Gabriela Korimová PhD.,

  Ing. Hana Poláčková PhD., 

  Ing. Michaela Nováková PhD.,

  Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

  Dr.h.c.mult.doc.PhDr.PeaDr.ThLic. Gyorgy Herdics PhD. MBA.

  Ing. Erika Lapinová PhD.,

  Ing. Ivana Setnická, MSc

  Gábor Szudi

  Department: KSRaP
 • Finančné riziká a ich vplyv na úverový cyklus a ich finančnú stabilitu ekonomiky v SR.

  Year of the beginning of the project solution: 2020
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0688/20
  Internal project number: V-20-164-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Dr.h.c.prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 

  Department: KF
 • Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie

  Year of the beginning of the project solution: 2020
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0664/20
  Internal project number: V-20-165-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Andrea Valachová, PhD.,

  Ing. Ľubomír Darmo, PhD.,

  Ing. Ivana Lennerová, PhD.,

  Ing. Matej Valach, PhD.,

  Ing. Miroslava Luchava Havettová, PhD.

  Department: KET
 • Nové výzvy a riešenia pre rast zamestnanosti v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach

  Year of the beginning of the project solution: 2020
  Year of completion of the project solution: 2023
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0037/20
  Internal project number: V-20-166-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.

  Department: KSRaP
 • Modelovanie zlyhania malých a stredných podnikov na Slovensku s použitím metód umelej inteligencie

  Year of the beginning of the project solution: 2021
  Year of completion of the project solution: 2024
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0639/21
  Internal project number: V-21-185-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Káčer Marek, Mgr., PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Martin Alexy, PhD. , prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

  Department: KF
 • Finančná podpora podnikateľského prostredia najmä malých a stredných podnikov v kontexte riešenia dôsledkov koronakrízy.

  Year of the beginning of the project solution: 2021
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0884/21
  Internal project number: V-21-186-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Gertler Ľubomíra, doc, PhD

  Department: KF
 • Proticyklické nástroje bankovej regulácie v podmienkach eurozóny

  Year of the beginning of the project solution: 2021
  Year of completion of the project solution: 2023
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0607/21
  Internal project number: V-21-187-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Horvátová Eva, prof. Ing., CSc.

  Co-researchers of the project:

  doc. Ing. Dana Tkáčová, PhD., Ing. Ctibor Pilch, PhD., Ing. Boris Šturc, PhD., Ing. Peter Gernát, Ing. Andrej Cupák, Ing. Katarína Gachová, Ing. Natália Zelenková, PhD., Ing. Juraj Dedinský, doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.

  Department: KBaMF
 • Experimentálne skúmanie faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie ekonomických subjektov

  Year of the beginning of the project solution: 2018
  Year of completion of the project solution: 2021
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0827/18
  Internal project number: V-18-126-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. Jana PÉLIOVÁ, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Matej Boór PhD.,

  Prof. Maroš Servátka, PhD.,

  Ing. Tomáš Ondruška PhD.,

  prof. Ing. Erika Pastoráková PhD.,

  Ing. Zuzana Brokešová PhD.,

  Ing. Martin Kocúrek MSc.,

  Ing. Mgr. Eva Prousková,

  Ing. Raman Herasimau,

  Ing. Martina Fehérová,

  Ing. Marek Baxa,

  Ing. Veronika Šišková,

  Ing. Marian Tarnavskyi

  Department: KF
 • Sociálna ekonomika ako moderný nástroj budovania inkluzívnej spoločnosti v kontexte globálnych zmien a výziev Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj

  Year of the beginning of the project solution: 2021
  Year of completion of the project solution: 2024
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0851/21
  Internal project number: V-21-191-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Pongrácz Eva, Ing., PhD.

  Co-researchers of the project:

  Rievajová Eva, prof. Ing. PhD., Beličková Kornélia, doc. Ing. PhD., Nováková Michaela, Ing. PhD., Polonyová Simona, Ing. PhD., Antalová Mária, doc. PhDr. PhD., Girašek Jakub, Ing.

  Department: KSRaP
 • Priemyselná politika v podmienkach deindustrializácie a automatizácie

  Year of the beginning of the project solution: 2021
  Year of completion of the project solution: 2024
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0781/21
  Internal project number: V-21-192-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Majzlíková (rod. Stracová) Erika, Ing., PhD.

  Co-researchers of the project:

  Karol Morvay Ing. PhD. , Pobudová Daniela Ing. PhD.,
  Bilka Matúš Ing. , Jankovič Patrik Ing. , Švardová Viktória Ing.
  Vitáloš Matej Ing. , Luchava Havettová Miroslava Ing. PhD.

  Department: KHP
 • Generačná výmena a zabezpečenie poskytovania verejných služieb a správy

  Year of the beginning of the project solution: 2021
  Year of completion of the project solution: 2023
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0683/21
  Internal project number: V-21-189-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Žárska Elena, prof. Ing., CSc.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Mgr. Tomáš Černěnko, PhD., Mgr. Tomáš Jacko, PhD., doc. Ing. Martina Halásková, PhD.– riešiteľka Ekonomická fakulta VŠB Ostrava, doc. Ing. Renáta Halásková, PhD. – riešiteľka Pedagogická fakulta Ostravská univerzita

  Department: KVSaRR
 • Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0239/19
  Internal project number: V-19-142-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Čaplánová Anetta, prof. Ing., PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Roman Klimko, PhD.,

  Ing. Eleonóra Matoušková, PhD.,

  Ing. Matej Valach, PhD.,

  doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD.,

  Ing. Mgr. Igor  Dvornický,

  Ing. Eva Sirakovová

  Department: KET
 • Hodnotenie politík beyond GDP: vplyv neproporcionálnej distribúcie príjmov

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0716/19
  Internal project number: V-19-143-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Nežinský Eduard, Ing., PhD.

  Co-researchers of the project:

  prof. Ing. Mikuláš Ľuptáčik, PhD.,

  Ing. Elena Fifeková, PhD.,

  Ing. Andrea Valachová, PhD.,

  Mgr. Ing. Peter Silanič,

  Ing. Patrik Jančovič,

  Ing. Martin Hudcovský PhD.,

  Ing. Karol Morvay, PhD.,

  Ing. Martin Lábaj, PhD.

  Department: KHP
 • Nové úlohy univerzít v regionálnych inovačných systémoch

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0605/19
  Internal project number: V-19-144-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Šipikal Miroslav, doc. Mgr., PhD.

  Co-researchers of the project:

  doc. Ing. Štefan Rehák PhD.,

  Ing. Alexandra Lešková,

  Ing. Valéria Némethová, PhD.,

  Mgr. Rudolf Pástor, PhD.,

  Mgr. Igor Jašurek

  Department: KVSaRR
 • Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0251/19
  Internal project number: V-19-145-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Sika Peter, doc. Ing., PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Jarmila Vidová, PhD.,

  doc. Ing. Silvia Šipikalová, PhD.,

  doc. PhDr. Mária Antalová, PhD.,

  Ing. Michaela Nováková, PhD.,

  Ing. Miriama Trebichalská,

  Ing. Jakub Girašek,

  Ing. Simona Polonyová, PhD. 

  Department: KSRaP
 • Príčiny a dôsledky suboptimálnych finančných rozhodnutí jednotlivcov s akcentom na oblasť poistenia

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0466/19
  Internal project number: V-19-146-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Brokešová Zuzana, Ing., PhD.

  Co-researchers of the project:

  Pastoráková Erika, prof. Ing. PhD.,

  Ondruška Tomáš, Ing. PhD.,

  Péliová Jana, doc. Ing. PhD.,

  Hudec Miroslav, doc. Dr. Ing.,

  Škriniar Pavel, Ing. PhD.,

  Herasimau Raman, Mgr.,

  Fehérová Martina, Ing. MSc.,

  Kocúrek Martin, Ing. MSc.,

  Dubrovina Nadiya, Ing. CSc,

  Ing. Matej Lorko,

  Ing. Jana Kušnírová PhD.,

  Ing. Juraj Válek, PhD.,

  Ing. Marian Tarnavskyi

  Department: KPOI
 • Výzvy digitalizácie ekonomiky pre oblasť zdaňovania, možné riešenia a ich predpoklady

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2021
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0779/19
  Internal project number: V-19-148-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Kubicová Jana, doc. Ing. Mgr., PhD., MBA

  Co-researchers of the project:

  Ing. Denisa Ihnatišinová, PhD.,

  Mgr., Ing. Kristína Jančovičová-Bognárová, PhD.,

  Ing. Rabatinová Marcela PhD.,

  Ing. Soňa Kleštincová,

  Ing. Magdaléna Červeňová, CSc.,

  Ing. Alena Bašová, PhD.

  Department: KF
 • Makroekonomické a mikroekonomické aspekty zadlžovania sa krajín a ekonomických subjektov v Európskej únii

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0356/19
  Internal project number: V-19-149-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Novák Marcel, Ing., PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Ľubomír Darmo, PhD.,

  prof. Ing. Ján Lisý, PhD., 

  Ing. Marek Kálovec, PhD.,

  Ing. Valéria Dziurová,

  Ing. Karol Trnovský, PhD.,

  doc. Ing. Vieroslava Holková, CSc.,

  Ing. Alexandra Veselková, PhD.,

  prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.,

  Ing. Barbora Burianová,

  RNDr. Agneša Gašperánová, PhD.,

  Ing. Daniel Krajčík, PhD.

  Ing. Lucia Lacko-Bartošová, PhD.,

  prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.,

  Ing. Jana Kušnírová, PhD., I

  ng. Juraj Válek, PhD.,

  prof. Ing. Eva Muchová, PhD.,

  Ing. Katarína Detersová,

  Ing. Agáta Šuláková,

  Ing. Peter Leško,

  Ing. Lukáš Burian

  Department: KET
 • Integrácia migrantov v krajinách Európskej únie z pohľadu migračných politík

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2021
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0287/19
  Internal project number: V-19-150-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Přívarová Magdaléna, prof. Ing., CSc.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Andrej Přívara PhD.,

  doc. Ing. Daria Rozborilová, CSc.,

  Ing. Ivana Lennerová , PhD.,

  Ing. Erika Šimonová,

  Mgr. Ing. Veronika Véghová

  Department: KET
 • Implementácia experimentálnej ekonómie ako inovatívnej pedagogickej metódy pre rozvoj nových zručností v rámci ekonomického vzdelávania

  Year of the beginning of the project solution: 2021
  Year of completion of the project solution: 2023
  Provider of funds (grant agency, client): KEGA
  Project registration number: 017EU-4/2021
  Internal project number: K-21-044-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Zuzana Brokešová, PhD., prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. , Ing. Tomáš Ondruška, PhD., Ing. Matej Lorko, Ph.D.,

  Department: KF a KPOI
 • Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2021
  Provider of funds (grant agency, client): KEGA
  Project registration number: 005EU-4/2019
  Internal project number: K-19-034-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Ladislav Pasiar,

  prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.,

  Mgr. Andrea Čonková, PhD.,

  Ing. Jaromír Novák, PhD.,

  Ing. Darina Orbánová, PhD.,

  Ing. Ľudmila Velichová, PhD.,

  Viktória Čerepkaiová

  Department: KPG
 • Learn Economics: aplikácia e-vzdelávania ako novej formy výučby ekonómie

  Year of the beginning of the project solution: 2020
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): KEGA
  Project registration number: 035EU-4/2020
  Internal project number: K-20-035-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  prof. Ing. Eva Muchová, PhD.

  Co-researchers of the project:
  Ing. Peter Leško, PhD., Ing. Ľubomír Darmo, PhD., Ing. Karol Trnovský, PhD., doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD., Ing. Katarína Detersová 
  Department: KET
 • Zvyšovanie kompetencií a kritického myslenia študentov ekonomických študijných programov v oblasti riadenia rizík v nadväznosti na procesy digitalizácie, s priamou účasťou potenciálnych zamestnávateľov z praxe

  Year of the beginning of the project solution: 2020
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): KEGA
  Project registration number: 015EU-4/2020
  Internal project number: K-20-036-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

  Department: KPOI
 • Vplyv psychologických postrčení a ekonomických stimulov na plnenie daňových povinností

  Year of the beginning of the project solution: 2021
  Year of completion of the project solution: 2024
  Provider of funds (grant agency, client): VEGA
  Project registration number: 1/0167/21
  Internal project number: V-21-190-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Servátka Maroš, Ing., PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Matej Lorko, PhD., Ing. Veronika Šišková

  Department: KF a KPOI
 • Vstup a konkurencia na regulovaných trhoch: fungovanie slovenského lekárenského trhu

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2023
  Provider of funds (grant agency, client): APVV
  Project registration number: APVV-18-0425
  Internal project number: 06K1120
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Richard Kališ, PhD.,

  Ing. Peter Mandžák,

  Ing. Daniela Pobudová, PhD.,

  Mgr. Ing. Peter Silanič, PhD.,

  PhamDr. Miroslava Snopková, PhD.,

  doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD. MBA,

  prof. MSc. Christoph Weiss, PhD.,

  MSc. Biliana Yontcheva, PhD.

  Department: KHP
 • Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): APVV
  Project registration number: APVV-18-0435
  Internal project number: 06K1121
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. 

  Co-researchers of the project:

  Ing. Klimko Roman, PhD.,

  Ing. Sirakovova Eva

  Department: KET
 • Tvorba politiky na základe dôkazov - ekonomicky efektívny systém zberu dobrovoľných darov

  Year of the beginning of the project solution: 2020
  Year of completion of the project solution: 2024
  Provider of funds (grant agency, client): APVV
  Project registration number: APVV-19-0573
  Internal project number: 06K1122
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Mgr. Maroš Servátka, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Zuzana Brokešová, Jana Péliová, Matej Lorko, Martina Féherová, Veronika Šišková

  Department: KF
 • Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku

  Year of the beginning of the project solution: 7/2020
  Year of completion of the project solution: 6/2023
  Provider of funds (grant agency, client): APVV
  Project registration number: APVV-19-0108
  Internal project number: 06K1123
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD. - koordinátor za NHF EU BA

  Co-researchers of the project:

  doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD., Mgr. Ing. Kristína Jančovičová-Bognárová, PhD., Mgr. Ing. Tomáš Černěnko, PhD.

  Department: KF, KVSaRR
 • Možnosti aplikácie metód a nástrojov "smart governance" na lokálnej a regionálnej úrovni

  Year of the beginning of the project solution: 2020
  Year of completion of the project solution: 2023
  Provider of funds (grant agency, client): APVV
  Project registration number: APVV-19-0263
  Internal project number: 06K1125
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. - koordinátor za NHF EU BA

  Department: TUKE, KVSaRR
 • APVV - Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne

  Year of the beginning of the project solution: 2021
  Year of completion of the project solution: 2025
  Provider of funds (grant agency, client): APVV
  Project registration number: APVV-20-0338
  Internal project number: 06K1126
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  prof. Ing. Pavol Ochotnický, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Alexy, Belanová, Belkovicsová, Boór, Brokešová, Engeľ, Gertler, Hocman, Ihnatiśinová, Jančovičová, Káčer, Kušnírová, Leško, Muchová, Neubauerová, Ochotnický, Ondruška, Pastoráková, Péliová, Rabatinová, Schultzová, Šišková, Sivák, Solej, Válek, Zeman Zubaľová

  Department: Katedra financií
 • APVV - Covid-19 pandémia, makroekonomický vývoj, potravinová bezpečnosť a blahobyt domácností

  Year of the beginning of the project solution: 2021
  Year of completion of the project solution: 2024
  Provider of funds (grant agency, client): APVV
  Project registration number: APVV-20-0359
  Internal project number: 06K1127
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Andrej Cupák, PhD.

  Co-researchers of the project:

  doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. , prof. Ing. Božena Chovancová, PhD., doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD., Ing. Mário Zeman

  Department: Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
 • UNIVNET - Realizácia prognostických a výskumno-vývojových aktivít pri hľadaní nových technológií a techník maximálne efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle a s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie a šetriť

  Year of the beginning of the project solution: 2019
  Year of completion of the project solution: 2022
  Provider of funds (grant agency, client): Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  Project registration number: 0201/0007/20
  Internal project number: O-20-101/0026-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

  Department: KF
 • Experimentálny projekt v oblasti behaviorálnej ekonómie

  Year of the beginning of the project solution: 12/2020
  Year of completion of the project solution: 07/2021
  Provider of funds (grant agency, client): SLSP
  Internal project number: P-101-0012/20
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Zuzana Brokešová, PhD. , Ing. Matej Lorko, PhD., Ing. Veronika Šišková

  Department: KF a KPOI
 • Význam sietí v regulovanom prostredí lekárenského sektora

  Year of the beginning of the project solution: 2021
  Year of completion of the project solution: 2021
  Project registration number: PMP
  Internal project number: I-21-102-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Richard Kališ, PhD.

  Co-researchers of the project:

  Ing. Matúš Bilka, Ing. Dávid Hojdan, Ing. Erika Majzlíková, PhD., Ing. Anabela Luptáková

  Department: KHP
 • Analýza heterogenity krajín eurozóny a jej implikácia na výkon monetárnej politiky ECB

  Year of the beginning of the project solution: 2021
  Year of completion of the project solution: 2021
  Project registration number: PMP
  Internal project number: I-21-104-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  Ing. Marko Dávid Vateha

  Co-researchers of the project:

  Ing. Mário Zeman, Ing. Juraj Dedinský, Ing. Róbert Hula

  Department: KBaMF
 • Hosťujúci profesor doc. Drs. MA Silvester van Koten, PhDr., PhD.

  Year of the beginning of the project solution: 08/2019
  Year of completion of the project solution: 01/2020
  Provider of funds (grant agency, client): Nadácia VÚB
  Project registration number: 2019-3-03/1
  Internal project number: D-19-101/0014-00
  Project leader or responsible solver / coordinator:

  doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

  Department: KF