Loading page...

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF EU v Bratislave konštatuje, že volieb sa zúčastnilo 231 voličov a zaevidovaných bolo 224 platných hlasovacích lístkov. Na základe spočítania hlasovacích lístkov volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF EU v Bratislave vyhlasuje nasledovné výsledky volieb:

Zvolení kandidáti:

Katarína Baranovičová, 1. stupeň – 128 platných hlasov

Bc. Darina Capiaková, 2. stupeň – 147 platných hlasov

Bc. Zdenka Semancová, 2. stupeň – 114 platných hlasov

Ing. Patrik Slobodník, 3. stupeň – 132 platných hlasov

 

Kompletné počty platných hlasov:

 

I. stupeň štúdia:

Baranovičová Katarína – EaP – 128 platných hlasov

Krcho Daniel – FBI – 84 platných hlasov

 

II. stupeň štúdia:

Bc. Bajusová Martina – VSRR – 5 platných hlasov

Bc. Capiaková Darina – DDP – 147 platných hlasov

Bc. Friedmannová Martina – VSRR – 2 platných hlasov

Bc. Hojdan Dávid – HPO – 56 platných hlasov

Bc. Horňák Matej – HPO – 63 platných hlasov

Bc. Semancová Zdenka – FIN – 114 platných hlasov

Bc. Zeman Mário – BAN – 31 platných hlasov

 

III. stupeň štúdia:

Ing. Kališ Richard – HPO – 79 platných hlasov

Ing. Slobodník Patrik – FAB – 132 platných hlasov

 

V Bratislave, 2.10.2018

 

Bc. Dávid Veselovský

predseda komisie

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?