Loading page...

Milí študenti,

aj tento rok bude fakulta vyplácať motivačné štipendiá pre všetkých študentov s váženým priemerom pod 1,45 za predchádzajúci akademický rok. Ak ste dosiahli takýto prospech, nahláste prosím na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. svoje číslo účtu, tak Vám bude  môcť byť motivačné štipendium pridelené a zaslané.

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?