Loading page...

Dovoľujeme si upozorniť študentov, ktorí končia štúdium na 2. stupni štúdia a zúčastnia sa štátnych záverečných skúšok 26. – 27. októbra 2017, aby najneskôr v deň štátnic priniesli na študijné oddelenie potvrdenie o vrátení kníh do Slovenskej ekonomickej knižnice. 

Potvrdenie je potrebné si vyžiadať aj v prípade, že knihy požičané neboli. Toto potvrdenie SEK vydáva študentom bezplatne.

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?