Loading page...

Vážené študentky, vážení študenti,

v súvislosti so začiatkom AR 2017/2018 vám dávame na vedomie nasledujúce informácie:

  1. Rozvrh pre zimný semester AR 2017/2018 je dostupný  (okrem Lookinu) aj v mobilnej aplikácii – nájdete ju na stránke

http://euba-rozvrh.herokuapp.com/

Pozn. v 1. ročníku 1. stupňa sú študenti ŠP Poisťovníctvo a Verejná správa a regionálny rozvoj – pre  predmety spoločného základu – spojení  do jednej študijnej skupiny 1POVS; na predmetoch svojich ŠP figurujú osobitne ako 1 POI a 1 VSRR

  1. Svoje zaradenie do študijnej skupiny (krúžku) vidíte v AISe – študenti 1. ročníkov nájdu rozdelenie do krúžkov na stránke

https://nhf.euba.sk/www_write/files/Rozdelenie_I.r.bc.pdf

  1. Rozdelenie a rozvrh na cudzie jazyky a rozvrh na telovýchovné aktivity nájdete na stránke euba

http://www.euba.sk/studenti/rozvrh-vyucby

 

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?