Loading page...

Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu dňa 26.9.2019 udelil Prémiu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2018/2019 Ing. Dávidovi Hojdanovi, absolventovi študijného programu Hospodárska politika na NHF EU v Bratislave a víťazovi ŠVOČ na EU v Bratislave v akademickom roku 2018/2019 s prácou na tému „Je káva nad zlato? Odhad cenovej elasticity“.

Dávid pokračuje vo vedeckej práci aj pri štúdiu na 3. stupni na NHF - externej vzdelávacej inštitúcii - Ekonomickom ústave SAV pod vedením Prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. s témou dizertačnej práce Rast hnaný dlhom alebo dlh hnaný rastom?“.

Ocenenému srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy vo vedeckom bádaní!

Naši študenti majú unikátnu možnosť naučiť sa základy programovania v Pythone, pochopiť oblasť Data Science a spoznať nových ľudí.

Študentský klub je formát pomerne bežný v zahraničí, ktorý funguje na princípe „samo-učiacej“ sa skupiny študentov, ktorí sa učia sami alebo si medzi seba pozývajú lektorov z praxe. Od zimného semestra 2019/2020 sa otvára nultý, pilotný ročník pozostávajúci z 10 prednášok trvajúcich 1,5 hodiny. Kurz má slúžiť ako úvod do programovacieho jazyka Python a do problematiky Data Science.

O tom, že naši študenti sa uplatnia doma ako aj v zahraničí sa môžeme presvedčiť aj v ďalšom inšpiratívnom príbehu našej šikovnej a všestrannej študentky Bc. Petry Špakovej. Petra úspešne absolvovala trojročné štúdium financií, bankovníctva a investovania na Národohospodárskej fakulte a začiatkom júla sme jej slávnostne odovzdali bakalársky diplom. Okrem toho, že si plnila všetky povinnosti na našej fakulte, úspešne absolvovala aj štúdium zamerané na módny priemysel na Mod'Spe Paris Central Europe. Rozhovor s Petrou o tejto skúsenosti si môžete prečítať na MOD'SPE Paris Central Europe.

PS2

Zdroj: MOD'SPE Paris Central Europe.

 

Do not hesitate to take advantage of the unique opportunity to take part in Erasmus + for internship. Get professional / practical skills to better understand an economic and social conditions of host country in synergy with the acquisition of work experience and language skills.

European Students For Liberty are bringing LibertyCon Europe, their largest annual conference, to Serbia for the second year. This international event has been hosted in Leuven (Belgium), Berlin (Germany), and Prague (Czech Republic), and this year returns to Belgrade. In April 2018 LibertyCon Belgrade hosted over 750 participants from 50 different countries.

Would you like to study abroad? Submit the application via www.studyabroad.sk, upload the necessary documents - CV, motivation letter, transcript of records in English and the preliminary draft of subjects you plan to attend.

Do not forget to hit the Submit the application button!

Turn in printed and signed documents together with the application (Application Form) to the Department of International Relations of FNE.

room 2B43, until February 22nd 2019 at 12:00.

You need to select three schools, which offer subjects comparable with those you should pass at FNE EUBA in a given semester.

For list of universities: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus

If you have questions, please contact Vice Dean for International and Public Relations FNE

Mrs. Ing. Andrea Valachová, PhD.

Nebaví ťa len sedieť počas voľných dní na internáte? Rozhodol si sa, že je načase naštartovať tvoju budúcu kariéru? Alebo si jeden z tých, ktorých omrzela súčasná práca a hľadáš si niečo nové?

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?