Loading page...

Podľa Zásad volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť boli Volebnou komisiou stanovené nasledovné termíny:

  1. Voľby do AS NHF EU za zamestnaneckú časť sa budú konať 15.5.2018 v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod v miestnosti 1C02
  2. Návrhy na kandidátov do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť bude možné odovzdať 24.4. 2018 v čase od 12:30 hod do 14:00 hod. v miestnosti 2B50.
  3. potvrdenie prijatia kandidatúry navrhnutými kandidátmi do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť bude možné vykonať 2.5. 2018 v čase od 12:30 hod. do 14:00 hod. v miestnosti 2B50.

V Bratislave dňa 11.4. 2018

Mgr. Ing. Tomáš Černěnko, PhD.
predseda volebnej komisie
 

In the week of 16 to 20 April 2018, the University of Economics in Bratislava (UEBA) is going to welcome 16 representatives from 15 foreign partner universities from Europe, Asia, Africa and North America at the Joint International Week organized in cooperation with WU – the University of Economics in Vienna with a support from the Erasmus+ programme

For a complete list of participants, please see Attachment 1.

The first part of the programme (Monday to Wednesday) will be held at the University of Economics in Bratislava, where the participants will be welcomed by the UEBA’s Rector, Mr. Ferdinand Daňo and the Ambassador of Austria to Slovakia, H.E. Mr. Helfried Carl. The second part (Thursday to Friday) will be held at the University of Economics in Vienna with participation of the Ambassador of Slovakia to Austria, H.E. Mr. Peter Mišík.

Throughout the event, the guests will be involved in educational process at respective faculties; they will participate in professional seminars focused on soft skills development, and there is also a number of accompanying activities prepared for them. In their lectures and seminars, they will discuss macroeconomics, management, marketing, banking and human resources management. The lectures will be held in English and one in the Czech language. Schedule of guest lectures is available in Attachment 2. If you are interested in some of these topics, you are invited to participate in the lectures as long as the lecture room capacities allows.

PERSONAL_PROFILES

FINAL_PROGRAM_JOINTIW_2018_UEBA_WU

FINAL SCHEDULE_JOINTIW APRIL 2018

FINAL PARTICIPANTS

Dear students,

As every semester, also this time we would like to ask you to express your opinion on teachers and subjects that you will take this semester. To make processing of data easier, and to keep anonymity of your answers, we approach survey via electronic questionnaires by Google Forms also this year. Questionnaires will be filled in 9th week of summer semester (from 9.04.2018 to 14.04.2018) during lectures. Anonymous inquiry is organized by electronic form therefore; it is needed to have smartphone or notebook. Results of the inquiry will be processed as well as announced after examination period. Each student has right to assess all subjects, he or she went through in winter semester 2017/2018. We do mind your opinion and by objective filling of the questionnaire, you contribute to further improvement of the study at University of Economics in Bratislava. List of subjects on which will be the questionnaire distributed for specific years is in the attachment.

Thank you for your cooperation.

Student inquiry via electronic form

 

Vážení študenti, dávame do pozornosti pokyny k záverečným prácam na akademický rok 2017/2018.

Jednou z podmienok úspešného absolvovania štúdia v každom študijnom programe je vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok. Záverečnou prácou študent preukazuje, že je schopný systematicky a samostatne pracovať v príslušnej oblasti. Témy záverečných prác musia zodpovedať obsahovému zameraniu študijného odboru a študijného programu, na ktorý sa vypisujú a sú schválené na úrovni katedry, ktorá dané témy vypisuje. Náročnosť záverečnej práce zodpovedá profilu absolventa daného študijného programu a rozsahu vedomostí, ktoré štúdiom v tomto študijnom programe získal.

Pokyny k ZP NHF 2018

Pokyny k ZP EaP 2018

Aktualizácia 9. apríla : 

  1. Záverečná práca nemusí byť podpísaná študentom (nakoľko už nie je súčasťou práce čestné prehlásenie a zadanie práce sa tlačí z Ais-u verzia bez podpisu študenta);
  2. Pri pokynoch NHF bolo doplnené v úvodnej časti, že na splnenie podmienok je potrebné získať zápočet za Seminár k záverečnej práci, nie za záverečnú prácu.

Call for applications ERASMUS+ study mobility for academic year 2018/19

Would you like to study abroad? Submit the application via www.studyabroad.sk, upload the necessary documents - CV, motivation letter, transcript of records in English (submit the Transcript of record for winter semester 2018/2019), the preliminary draft of subjects you plan to attend.

Do not forget to hit the Submit the application button!

Turn in printed and signed documents together with the application (Application Form) to the Department of International Relations of FNE.

room 2B09 until April 20th 2018 at 12:00.

  

You need to select three schools which offer subjects comparable with those you should pass at FNE EUBA in a given semester.

For list of universities, please see the list attached.

If you have questions, please contact Vice Dean for International and Public Relations FNE

Mrs. Ing. Andrea Valachová, PhD.

 

List of universities.

The University of Economics in Bratislava in collaboration with the European Regional Science Association (ERSA) is pleased to announce the opportunity for Ph.D. students and young researchers to participate in the 31th ERSA Summer School which will be held from the 1th July to 8th July, 2018 at the University of Economics in Bratislava, Slovakia.

Dear Students, 

We are pleased to invite you to the information event DAAD, which will take place on 25.10.2017 at 12:30 in Room B1-08.

It is our pleasure to invite you to the International Week - October 2017 at The University of Economics in Bratislava, which will take place from 16 to 20 October 2017.

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?