Loading page...

 UČITELIA_CEEPUS_PLAGÁT_2018-2019.jpg

Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre učiteľov na akademický rok 2019/2020 bolo otvorené:

Učitelia sa môžu uchádzať o mobilitu v rámci siete AMADEUS - CIII-AT-0068-14-1819 na nasledovných univerzitách:

- 1. Corvinus University / Hungary

- 2. University of Belgrade / Serbia

Od účastníkov je potrebná znalosť angličtiny.

 Záujemcovia najneskôr do piatku 07. júna 2018 musia doložiť na Oddelenie medzinárodnej mobility, 3. posch., č.dv. A3.16 nasledovné dokumenty:

 • životopis – CV v angličtine,
 • motivačný list v angličtine,
 • a zaradenie, o ktorú univerzitu majú prednostný záujem

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na nasledovnom linku:

https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

Učitelia sa môžu uchádzať o štipendium aj ako tzv. freemover (mimo siete) - prihlášky na pobyt sa podávajú priebežne od 1. júla 2019 do 30. novembra 2019. Pre pobyty v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla.

Dôležité informácie nájdete na: https://ceepus.saia.sk/  

Dávid Bocko, Project Manager - International Mobility Department

Miestnosť č. A3.16
Tel: +421 2/6729 5386

ŠTUDENTI_CEEPUS_PLAGÁT_2018-2019.jpg

Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre študentov na akademický rok 2019/2020 bolo otvorené:

Študenti sa môžu uchádzať o štúdium v rámci siete AMADEUS – CIII – AT – 0068 – 14 - 1819 na nasledovných univerzitách:

 1. 1.     WU – (Vienna University of Economics and Business) / Austria
 2. 2.     University of Zagreb / Croatia
 3. 3.      University of Rijeka / Croatia

Od účastníkov na WU – (Vienna University of Economics and Business) sa vyžaduje veľmi dobrá znalosť nemčiny aj angličtiny.  

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

K prihláseniu je potrebné doložiť na Oddelenie medzinárodnej mobility, 3. posch., č. dv. A3.16 najneskôr do piatku 07. jún 2019, nasledovné dokumenty:

 • životopis – CV v angličtine,
 • motivačný list v angličtine,
 • výpis známok (v slovenčine)
 • a zaradenie, o ktorú univerzitu majú prednostný záujem

Bližšie informácie nájdete na stránke:

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

Študenti sa môžu uchádzať o štipendium aj ako tzv. freemover (mimo siete) - prihlášky na pobyt sa podávajú priebežne od 1. júla 2019 do 30. novembra 2019. Pre pobyty v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla.

Dávid Bocko, Project Manager - International Mobility Department

Miestnosť č. A3.16
Tel: +421 2/6729 5386

Letná škola z Beijing Normal University, Čína.

Témou letnej školy  je: “Future Education in China: Innovation, Design and Technology”. The core course is “Design Thinking & Design Methodology”  

 • Educational administrators and policy-makers;
 • University lecturers;
 • K12 headmasters and teachers;
 • Post-doctoral researchers and Ph.D. students in the field of design and education.

The Government of the Slovak Republic approved the establishment of the National Scholarship Programme of the Slovak Republic for the support of mobility of students, PhD students, university teachers, researchers and artists in 2005. The National Scholarship Programme of the Slovak Republic (NSP) is funded by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.

The National Scholarship Programme of the Slovak Republic supports study/research/teaching/artistic mobility of international students, PhD students, university teachers, researchers and artists at higher education institutions and research organisations. It supports two-way mobility - international scholarship holders to Slovakia, as well as Slovak scholarship holders abroad. The programme offers scholarships to cover living costs during the stay and travel allowances (all categories in case of scholarship holders from Slovakia; students and PhD students in case of international scholarship holders).

CALL FOR APPLICATIONS - SUMMER SEMESTER OF THE ACADEMIC YEAR 2018/2019 - APPLY NOW!

Deadline: 

 • 30 April till 16:00 CET — scholarship stays during the next academic year
 • 31 October till 16:00 CET — scholarship stays during the summer semester of the current academic year. 

Mandatory conditions and more information about the Programme is available at www.scholarships.sk

The online application must be submitted before the application deadline. It is also necessary to deliver original of the admission/invitation letter to SAIA, n. o., in Bratislava (SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1). This document must be delivered at latest on the 3rd working day after the application deadline until 12 p.m. (when determining the working days, legal status in Slovakia is taken into consideration).

When planning your scholarship stay, the following applies:

Beginning of the scholarship stay:

 

o    students: the earliest date of the beginning of the stay is 1 September 2018; the latest date of the beginning of the stay is 1 April 2019

o    PhD students, university teachers, researchers and artists: the earliest date of the beginning of the stay is 1 September 2018; the latest date of the beginning of the stay is 31 August 2019

Completionof the scholarship stay:

 

o    students: the latest date of the completion of the stay is 31 August 2019

o    PhD students, university teachers, researchers and artists: the latest date of the completion of the stay is 30 November 2019

Note: When planning your scholarship stay, it is necessary to adhere to the terms and conditions of the National Scholarship Programme of the Slovak Republic; specific dates of the beginning/completion of your scholarship stay shall be stated clearly in the Admission/Invitation Letter issued by your host institution in Slovakia.

For more information please visit: https://www.scholarships.sk/en/

letak_NSP_EN_1.png

letak_NSP_EN_2.png

 

PDF NSP EN

Manuál k on-line prihlasovaniu sa na mobilitu - stáž cez aplikáciu studyabroad.sk si môžete stiahnuť tu.

 

Výzva na účiteľské a zamesnanecké mobiliy ! 

Ak máte záujem o učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu v aktuálnom akademickom roku 2018/2019, zaregistrujte sa on-line v aplikácii studyabroad.sk.

 Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba odovzdať na Oddelenie medzinárodnej mobility, 2B09 do 25.10.2018.

 

v akademickom roku 2018/2019 je opäť možnosť uchádzať sa o zamestnaneckú mobilitu a mobilitu pedagogických pracovníkov za účelom výučby v rámci programu Erasmus+. Viac informácií o mobilitnom programe nájdete na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-zamestnanci/erasmus-v-eu

Záujemcov o zamestnaneckú mobilitu a mobilitu  za účelom výučby prosíme, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku zo systému www.studyabroad.sk spolu s CV a motivačným listom v AJ, doručili do 25. októbra 2018 fakultnému koordinátorovi na Oddelenie medzinárodných vzťahov NHF (2B.09)

 

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.

Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj nepedagogickým zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na partnerských vysokoškolských inštitúciách a podnikoch v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.

Mobility s cieľom výučby/školenia sa môže zúčastniť riadny zamestnanec EU v Bratislave, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
 • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť a je riadne zamestnaný na EU v Bratislave.

 

 

Ing. Tomáš Ondruška, PhD.

prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou

miestnosť: 2B43

tel.: 02/67 291 248

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   Konzultačné hodiny
Ut:          10:00 – 11:30   


Silvia Očovanová

referentka pre zahraničné vzťahy

miestnosť: 2B09

tel.: 02/ 6729 1273

fax: 02/ 6729 1124

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

  Úradné hodiny
Po: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00
Ut: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00
Str: 12:30 – 14:00
Štv: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?