Katedra iniciovala založenie Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku, ktorá je slovenskou sekciou medzinárodnej organizácie The European Regional Science Association. Spoločnosť združuje akademických pracovníkov, praktikov, študentov a priaznivcov v oblasti regionálneho rozvoja. Jej vznik sa datuje do roku 1992, kde vznikol predchodca Slovenská a Česká sekcia RSA a po vzniku samostatnej SR vznikla Slovenská sekcia RSA v roku 1994. V roku 1998 bola Slovenská sekcia prijatá za člena European Regional Science Association. Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku bola zaregistrovaná ako občianske združenie v roku 2000. Spoločnosť ako samostatná, politicky, sociálne, finančne a národnostne nezávislá vedecká organizácia združuje približne 90 slovenských a českých akademických pracovníkov a praktikov zo Slovenska a Čiech. Členstvo v spoločnosti je kombinovaným členstvom Slovenskej spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku a Regional Science Association International.

V spolupráci so Spoločnosťou a ostatnými partnermi katedra usporadúva diskusné Regionalistické kluby. Katedra taktiež v spolupráci so Spoločnosťou pre regionálnu vedu a politiku a Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica v rokoch 2008 – 2015  vydávala medzinárodný vedecký časopis REGION DIRECT. V roku 2012 organizovala európsky kongres European Regional Science Association na Ekonomickej univerzite v Bratislave za účasti viac ako 800 účastníkov v celého sveta.

Webová stránka Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku