V oblasti profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave aktívne pôsobí už od roku 1997. Pedagogické vzdelávanie vysokoškolských učiteľov Ekonomickej univerzity v Bratislave aktuálne realizuje podľa internej smernice č. 3/2014, pričom od roku 2015 realizuje tiež kurzy Úvodu do práce vysokoškolského učiteľa pre interných doktorandov Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.
 
S cieľom skvalitniť súčasný systém profesijného rozvoja doktorandov a vysokoškolských učiteľov EU v Bratislave a rozvinúť popri pedagogickom vzdelávaní aj jeho ďalšie piliere Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave začala v roku 2020 riešiť medzinárodný projekt Erasmus+ č. 2020-1-SK01-KA203-078299 s názvom Designing holistic and sustainable educational development to improve student learning. Viac informácií o tomto projekte, jeho hlavných cieľoch, aktivitách a plánovaných výstupoch nájdete na: https://hosued.euba.sk.