Loading page...
NamePositionWorkplaceContact information
PhD. Candidate
Department of Economics
5B.41
+421 2 6729 1560
...
vedúci oddelenia, zástupca vedúceho katedry pre rozvoj vedy
Assistant Professor
Department of Finance
3B.34
+421 2 6729 1344
...
Associate Professor
Department of Social Development and Labour
4B54
+421 2 6729 1439
...
Associate Professor
Department of Banking and International Finance
3C.10
+421 2 6729 1360
...
sekretárka
Office Manager
Department of Economics
5B.23
+421 2 6729 1521
...
Assistant Professor
Department of Finance
3B.03
+421 2 6729 1383
...
Assistant Professor
Department of Finance
3B.03
+421 2 6729 1352
...
Associate Professor
Department of Finance
1C.26
+421 2 6729 1146
...
vedúca oddelenia
Associate Professor
Department of Finance
3B.13
+421 2 6279 1333
...
tajomník katedry
Assistant Professor
Department of Finance
3B.43
+421 2 6729 1363
...
tajomníčka katedry
Researcher
Department of Public Administration and Regional Development
3B.44
+421 2 6729 1350
...
referentka študijného oddelenia pre 3. a 4. ročník 1. stupňa štúdia
Deans office
2B46
02/6729 1271
...
PhD. Candidate
Department of Economic Policy
4B.41
+421 2 6729 1441
...
Assistant Professor
Department of Finance
3B.06
+421 2 6729 1316
...
Assistant Professor
Department of Economics
5B.04
+421 2 6729 1544
...
zástupkyňa vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť a zahraničné vzťahy
Assistant Professor
Department of Insurance
5C.07
+421 2 6729 1562
...
emeritný profesor
Professor
Department of Public Administration and Regional Development
1C.25
+421 2 6729 1443
...
PhD. Candidate
Department of Economics
5B.41
+421 2 6729 1560
...
vedúca oddelenia
Professor
Department of Economics
5B.31
+421 2 6729 1531
...
Office Manager
Department of Pedagogy, Department of Insurance
4C.23
+421 2 6729 1145, +421 2 6729 1516
+421 2 6729 1478
...
koordinátor AIS
Assistant Professor
Department of Public Administration and Regional Development
3B.51
+421 2 6729 1351
...
Assistant Professor
Department of Finance
3B.12
+421 2 6729 1332
...
Assistant Professor
Department of Pedagogy
4C.30
+421 2 6729 1409
...
Professor
Department of Banking and International Finance
3C.10
+421 2 6729 1360
...
Assistant Professor
Department of Pedagogy
4C.27
+421 2 6729 1474
...
tajomník katedry
Assistant Professor
Department of Economics
5B.36
+421 2 6729 1546
...
PhD. Candidate
Department of Economics
5B.50
+421 2 6729 1514
...
Assistant Professor
Department of Insurance
5C.08
+421 2 6729 1539
...
External Assistant Professor
Department of Economics
...
External Assistant Professor
Department of Economics
...
referát pre vedeckú činnosť
Office Manager
Deans office
2B.36
+421 2 6729 1286
...
Assistant Professor
Department of Economic Policy
4B.15
+421 2 6729 1455
...
zástupkyňa vedúceho katedry
Assistant Professor
Department of Economic Policy
4B.10
+421 2 6729 1470
...
PhD. Candidate
Department of Banking and International Finance
3C20
+421 2 6729 1328
...
tajomníčka katedry
Assistant Professor
Department of Applied Informatics and Computing Technology
5C.23
+421267291513
...
Associate Professor
Department of Economics
3B.04
+421 2 6729 1352
...
PhD. Candidate
Department of Social Development and Labour
4B06
...
zástupca vedúcej katedry pre vedu a výskum
Professor
Department of Economics
5B.48
+421 2 6729 1563
...
rodičovská dovolenka
Assistant Professor
Department of Economic Policy
4B.12
+421 2 6729 1412
...
Assistant Professor
Department of Finance
1C.28
+421 2 6729 1146
...
vedúca oddelenia
Associate Professor
Department of Economics
5B.07
+421 2 6729 1567
...
vedúca katedry
Professor
Department of Banking and International Finance
3C.02
+421 2 6729 1302
...
Assistant Professor
Department of Economic Policy
4B.36
+421 2 6729 1436
...
PhD. Candidate
Department of Banking and International Finance
3C20
+421 2 6729 1328
...
Office Manager
Department of Banking and International Finance
3C.04
+421 2 6729 1334
...
Assistant Professor
Department of Finance
3B.43
+421 2 6729 1363
...
External Assistant Professor
Department of Public Administration and Regional Development
...
lektor
Assistant Professor
Department of Public Administration and Regional Development
5C.21
+421 2 6729 1557
+421 950 142 418
...
sekretárka
Office Manager
Department of Economic Policy
4B.23
+421 2 6729 1440
...
prodekanka pre rozvoj a sociálne veci študentov
Assistant Professor
Department of Finance
3B.36; 2B.41
+421 2 6729 1386
+421 2 67 291 261
...
PhD. Candidate
Department of Public Administration and Regional Development
...
External Assistant Professor
Department of Insurance
...
Assistant Professor
Department of Finance
3B.34
+421 2 6729 1344
...
Researcher
Department of Social Development and Labour
4B51
+421 2 6729 1471
...
zástupca vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť, vedúci oddelenia
Assistant Professor
Department of Economics
5B.38
+421 2 6729 1528
...
Office Manager
Department of Social Development and Labour
4B48
+421 2 6729 1486
...
Office Manager
Department of Public Administration and Regional Development
3B.46
+421 2 6729 1318
...
PhD. Candidate
Department of Finance
3B.31
+421 2 6729 1381
...
tajomník
Assistant Professor
Department of Social Development and Labour
4B51
+421 2 6729 1471
...
PhD. Candidate
Department of Banking and International Finance
3C12
+421 2 6729 1361
...
vedúca oddelenia
Associate Professor
Department of Banking and International Finance
3C.25
+421 2 6729 1325
...
tajomníčka fakulty
Deans office
2B.20
+421 2 6729 1222
...
Assistant Professor
Department of Pedagogy
4C.12
+421 2 6729 1465
...
Associate Professor
Department of Finance
3B.10
+421 2 6729 1347
...
prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
Assistant Professor
Department of Finance
1C.28; 2B38
+421 2 6729 1146
+421 2 67 291 288
...
Associate Professor
Department of Economic Policy
4B.04
+421 2 6729 1444
...
vedúca katedry
Assistant Professor
Department of Applied Informatics and Computing Technology
5C.25
...
referát pre všetky študijné programy 2. ročník 2. stupňa štúdia (inžinierske denné a externé štúdium) a pre 2. ročník 1. stupňa štúdia pre študijný program FBI (externé štúdium) a VSRR (denné štúdium)
Deans office
2B.44
+421 2 6729 1416
...
Assistant Professor
Department of Economics
5B.56
+421 2 6729 1576
...
Assistant Professor
Department of Economics
5B.34
+421 2 6729 1534
...
Professor
Department of Economics
5B.46
+421 2 6729 1550
...
CERGE-EI Foundation Teaching Fellow
Assistant Professor
Department of Insurance
5C.30
+421 2 6729 1530
...
Professor
Department of Economic Policy
4B.17
+421 2 6729 1485
...
Professor
Department of Insurance
5C.05
+421 2 6729 1525
...
_UE_HOSPROF
Department of Banking and International Finance
3C.21
+421 2 6729 1315
...
vedúca oddelenia
Assistant Professor
Department of Banking and International Finance
3C.30
+421 2 6729 1392
...
PhD. Candidate
Department of Banking and International Finance
3C20
+421 2 6729 1328
...
dokumentaristka – knižnica fakulty
Deans office
5C.02
+421 2 6729 1566
...
PhD. Candidate
Department of Finance
3B31
+421 2 6729 1381
...
vedúca oddelenia
Associate Professor
Department of Economics
5B.10
+421 2 6729 1554
...
PhD. Candidate
Department of Economic Policy
4B.41
+421 2 6729 1441
...
Assistant Professor
Department of Economics
5B.06
+421 2 6729 1556
...
PhD. Candidate
Department of Banking and International Finance
3C20
+421 2 6729 1328
...
External Assistant Professor
Department of Public Administration and Regional Development
...
vedúci katedry
Assistant Professor
Department of Economic Policy
4B.21
+421 2 6729 1440
...
vedúca katedry
Professor
Department of Economics
5B.23
+421 2 6729 1519
...
materská dovolenka
Assistant Professor
Department of Public Administration and Regional Development
3B.44
+421 2 6729 1350
...
zástupkyňa vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť
Associate Professor
Department of Finance
3B.38
+421 2 6729 1338
...
zástupca vedúceho katedry
Assistant Professor
Department of Economic Policy
4B.34
+421 2 6729 1454
...
vedúci katedry
Assistant Professor
Department of Pedagogy
4C.21
+421 2 6729 1452
+421 2 6729 1145
...
štatutárny zástupca dekanky NHF EU, prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
Assistant Professor
Department of Economics
5B.54; 2B.40
+421 2 6729 154
+421 2 67 291 298
...
Assistant Professor
Department of Applied Informatics and Computing Technology
5C.27, D9.14
+421267295114
+421267295115
...
zástupkyňa pre rozvoj a spoluprácu
Assistant Professor
Department of Social Development and Labour
4B53
+421 2 6729 1463
...
vedúci katedry
Professor
Department of Finance
3B.21
+421 2 6729 1321
...
referát pre zahraničné vzťahy a výskumnú činnosť, administrátor projektov, administrátor projektov
Deans office
2B09
+421267291273
...
Assistant Professor
Department of Applied Informatics and Computing Technology
5C.23
+421267291513
...
referát pre doktorandské štúdium
Deans office
2B.31
+421 2 6729 1173
...
prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou
Assistant Professor
Department of Insurance
2B.43, (5C.30)
+421 2 6729 1248
...
Assistant Professor
Department of Pedagogy
4C.10
+421 2 6729 1410
...
PhD. Candidate
Department of Economic Policy
4B.06
+421 2 6729 1456
...
referentka pre organizáciu štúdia, správkyňa Nadácie NÁRODOHOSPODÁR
Deans office
2B.17
+421 2 6729 1255
...
tajomník katedry
Assistant Professor
Department of Pedagogy
4C.28
+421 2 6729 1427
...
dekanka fakulty, vedúca katedry
Professor
Department of Insurance
2B.23, 5C.28
+421 2 67 291 221; +421 2 6729 1575
...
PhD. Candidate
Department of Economic Policy
4B.43
+421 2 6729 1493
...
prorektorka pre manažovanie akademických projektov
Associate Professor
Department of Finance
E3.26, 3B.15
+421 2 6729 5375
+421 2 6729 1395
...
PhD. Candidate
Department of Economic Policy
4B.43
+421 2 6729 1493
...
PhD. Candidate
Department of Banking and International Finance
3C12
+421 2 6729 1361
...
tajomník katedry
Assistant Professor
Department of Banking and International Finance
3C.05
+421 2 6729 1337
...
Associate Professor
Department of Economics
5B.53
+421 2 6729 1555
...
Assistant Professor
Department of Economic Policy
4B.38
+421 2 6729 1438
...
Assistant Professor
Department of Economics
5B.04
+421 2 6729 1544
...
referát pre všetky študijné programy 1. ročník 2. stupňa štúdia (inžinierske denné a externé štúdium) a pre 2. ročník 1. stupňa štúdia pre študijný program FBI (denné štúdium)
Deans office
2B.15
+421 2 6729 1245
...
vedúca katedry
Assistant Professor
Department of Social Development and Labour
4B46
+421 2 6729 1499
...
Assistant Professor
Department of Social Development and Labour
4B03
+421 2 6729 1403
...
Professor
Department of Economics
5B.43
+421 2 6729 1583
...
prorektorka univerzity pre vedu a doktorandské štúdium
External Assistant Professor
Department of Public Administration and Regional Development
...
Assistant Professor
Department of Finance
1C.26
+421 2 6729 1146
...
Assistant Professor
Department of Public Administration and Regional Development
1C.13
...
vedúci katedry
Associate Professor
Department of Public Administration and Regional Development
3B.48
+421 2 6729 1318
...
Assistant Professor
Department of Economic Policy
4B.12
+421 2 6729 1412
...
Professor
Department of Social Development and Labour
4B09
+421 2 6729 1451
...
Professor
Department of Finance
3B.32
+421 2 6729 1374
...
PhD. Candidate
Department of Finance
3B.31
+421 2 6729 1381
...
_UE_HOSPROF
Department of Finance
...
zástupca pre pedagogickú činnosť
Associate Professor
Department of Social Development and Labour
4B50
+421 2 6729 1450
...
Assistant Professor
Department of Economic Policy
4B.31
+421 2 6729 1462
...
Assistant Professor
Department of Social Development and Labour
4B03
+421 2 6729 1403
...
materská dovolenka
Associate Professor
Department of Public Administration and Regional Development
3B.54
+421 2 6729 1329
...
Associate Professor
Department of Social Development and Labour
4B56
+421 2 6729 1426
...
PhD. Candidate
Department of Economics
5B.50
+421 2 6729 1514
...
Assistant Professor
Department of Banking and International Finance
3C.28
+421 2 6729 1313
...
PhD. Candidate
Department of Finance
3B31
+421 2 6729 1381
...
prorektor pre rozvoj univerzity
Professor
Department of Finance
E3.11
+421 2 6729 5361
...
Professor
Department of Pedagogy
4C.25
+421 2 6729 1449
...
PhD. Candidate
Department of Public Administration and Regional Development
1C.13
...
Assistant Professor
Department of Banking and International Finance
3C27
+421 2 6729 1327
...
Assistant Professor
Department of Finance
3B.07
+421 2 6729 1310
...
Associate Professor
Department of Banking and International Finance
3C.15
+421-2-6729-1349
...
referát pre sociálnu starostlivosť o študentov
Deans office
2B.19
+421 2 6729 1424
...
zástupca vedúcej katedry
Assistant Professor
Department of Banking and International Finance
3C.07
+421 2 6729 1337
...
Office Manager
Department of Finance
3B.23
+421 2 6729 1321
...
Assistant Professor
Department of Economic Policy
4B.07
+421 2 6729 1487
...
PhD. Candidate
Department of Finance
3B.31
+421 2 6729 1381
...
Associate Professor
Department of Banking and International Finance
3C.08
+421 2 6729 1391
...
PhD. Candidate
Department of Social Development and Labour
4B06
...
Assistant Professor
Department of Economics
5B.32
+421 2 6729 1532
...
sekretariát dekana
Deans office
2B.23
+421 2 6729 1221
+421 2 6729 1181
...
External Assistant Professor
Department of Public Administration and Regional Development
...
Assistant Professor
Department of Economics
5B.09
+421 2 6729 1569
...
tajomníčka katedry
Assistant Professor
Department of Economic Policy
4B.34
+421 2 6729 1454
...
marketingový manažér fakulty, tajomník oddelenia, katedrový koordinátor AISu a katedrovej web stránky
Assistant Professor
Department of Finance
3B.40; 2B.32
+421 2 6729 1340
+421 2 6729 1293
...
PhD. Candidate
Department of Public Administration and Regional Development
5C.21
+421 2 6729 1557
...
PhD. Candidate
Department of Economics
5B.51
+421 2 6729 1551
...
Associate Professor
Department of Pedagogy
4C.08
+421 2 6729 1488
...
Assistant Professor
Department of Economics
5B.09
+421 2 6729 1569
...
Assistant Professor
Department of Economic Policy
4B.20
+421 2 6729 1420
...
PhD. Candidate
Department of Economic Policy
4B.40
+421 2 6729 1480
...
External Assistant Professor
Department of Public Administration and Regional Development
...
zástupkyňa vedúceho katedry
Professor
Department of Public Administration and Regional Development
3B.53
+421 2 6729 1353
...
vedúca oddelenia
Associate Professor
Department of Finance
3B.20
+421 2 6729 1320
...

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?