ŠIPIKALOVÁ, Silvia, Assoc. Prof. Dipl. Ing., PhD.

101005 - Department of Social Development and Labour

Associate Professor
Room 4B.56
Email
Phone +421 2 6729 1426
Teaching activities:

Vyučované predmety

 • Sociálna politika
 • Sociálne zabezpečenie
 • Globálne sociálne nerovnosti

 

Gestor predmetov

 • Globálne sociálne nerovnosti
Publications:

Príjmová polarizácia slovenskej spoločnosti / Silvia Šipikalová ; recenzentky Mária Antalová, Zuzana Štofková. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - 77 s. [4,49 AH]. - ISBN 978-80-225-3797-1 (monografia)

Globálne sociálne nerovnosti : (v kontexte krajín Európskej únie) / Silvia Šipikalová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - 107 s. [6,288 AH] : príl. - ISBN 978-80-225-3571-7 (VŠ skriptum)

Sociálna politika : teória a prax. STANEK, Vojtech - DUDOVÁ, Iveta - HUSÁKOVÁ, Mária - LALUHA, Ivan - MACKOVÁ, Eva - OŠKOVÁ, Silvia - PECHOVÁ, Michaela - PONGRÁCZOVÁ, Eva - RIEVAJOVÁ, Eva - STANĚK, Peter. 2. preprac. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2011. 342 s. [21,29 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-28-2. (učebnica)

Sociálne zabezpečenie. RIEVAJOVÁ, Eva - HUSÁKOVÁ, Mária - OŠKOVÁ, Silvia - PONGRÁCZOVÁ, Eva - SIKA, Peter. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 291 s. [17,555 AH]. ISBN 978-80-225-3190-0. (učebnica)

Determinants of individual wages in the Slovak Republic / Jaromír Gottvald, Eva Rievajová, Silvia Šipikalová.. In Ekonomický časopis : Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2013. - ISSN 0013-3035. - Roč. 61, č. 7 (2013), s. 672-689.

Ekonomická výkonnosť a systémy sociálnej ochrany. Dudová, I., Ošková, S., Stanek, V. - Ekonomický časopis č.4/2008, ISSN 0013-3035.

Kvalita života, sociálne nerovnosti a diferenciácia obyvateľstva. Laluha, I., Ošková, S., Stanek, V. - Sociológia 2/2005, ISSN 0049-1225.

OŠKOVÁ, Silvia - PONGRÁCZOVÁ, Eva - SATMÁR, Oliver. Sociálne zabezpečenie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 156 s. [8,641 AH]. ISBN 978-80-225-2958-7. (učebnica)

Sociálne zabezpečenie: (aplikačné praktikum) / Eva Pongráczová, Silvia Šipikalová ; 2. preprac. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - 168 s. [7,30 AH] ISBN 978-80-225-3598-4

Research activities:

Oblasti výskumu

 • sociálne nerovnosti, sociálna ochrana, chudoba a sociálne vylúčenie

 

Riešené projekty

 • VEGA 1/0001/16 Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti (2016-2019)
 • VEGA 1/0002/16 Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily (2016-2018)
Further information:

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Nemecký jazyk

 

Zahraničné pobyty

 • Corvinus univerzita Budapešť
 • EF VŠB Ostrava