POLONYOVÁ, Simona, Dipl. Ing., PhD.

101005 - Department of Social Development and Labour

Assistant Professor
Room 4B.03
Email
Phone +421 2 6729 1403
Office Hours:

LS AR 2020/2021

Utorok 8:30 - 10:00

Teaching activities:

Vyučované predmety:

  • Simulátor pracovných pohovorov

  • Sociálna politika

  • Ekonómia vzdelávania

  • Teória a prax sociálneho zabezpečenia

  • Systémy sociálneho zabezpečenia

Publications:

POLONYOVÁ, S. Pohľad na súčasný stav finančnej gramotnosti v podmienkach Slovenskej republiky. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 1805-0638, 2020, roč. 9, č. 1, s. 51-55 online.

POLONYOVÁ, S. Analýza vybraných aspektov starnutia populácie. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 102-111.

Research activities:

1/0251/19 Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky

1/0367/17 Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie