KLIMKO, Roman, Dipl. Ing., PhD.

101005 - Department of Social Development and Labour

Assistant Professor Secretary of the Department
Room 4B.51
Email
Phone +421 2 6729 1471
Office Hours:

LS AR 2020/2021

Pondelok 15.30 - 17.00

Teaching activities:

Vyučované predmety

 • Ekonómia práce a ľudského kapitálu ( v anglickom jazyku )
 • Ekonómia trhu práce
 • Globálne sociálne nerovnosti
 • Kvalita života
 • Sociálno-ekologická transformácia
 • Trh práce a politika zamestnanosti
 • Zelená ekonomika
 • Zelená ekonomika ( v anglickom jazyku )
Publications:

ADC   BEDNÁROVÁ, Michaela - KLIMKO, Roman - RIEVAJOVÁ, Eva. From Environmental Reporting to Environmental Performance. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 9, pp. [1-12] online. VEGA 1/0001/16, EDGE 692413.

ADM   BEDNÁROVÁ, Michaela - KLIMKO, Roman - KLIMKO, Patrik. Human capital reporting practices of German and American companies. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Digital Accounting Research. - New Jersey: Rutgers University. ISSN 2340-5058, 2017, vol. 17, pp. 67-91.

ACB   RIEVAJOVÁ, Eva - PONGRÁCZOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Trh práce a politika zamestnanosti. Recenzenti: Mária Janušová, Božena Igliarová. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 261 s. [16,57 AH]. VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4356-9.

Research activities:

Oblasti výskumu

 • politika zamestnanosti, trh práce, zelená ekonomika

 

Riešiteľ: APVV-18-0435 – Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík (2019 – 2022)

Zástupca vedúceho projektu: VEGA 1/0239/19: Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík (2019 – 2022)
 
Zástupca vedúceho projektu: VEGA 1/0037/20: Nové výzvy a riešenia pre rast zamestnanosti v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach (2020 – 2023) 

 

Further information:

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Španielsky jazyk

 

Zahraničné pobyty

 • Universidad de Huelva, Španielsko (2012 - 2013, 2014, 2015, 2017,2018,2019)
 • Universidad Iberoamericana Puebla, Mexiko (2016)
 • University of Udayana, Indonézia (2017)
 • Universidad Pablo de Olavide, Španielsko (2018,2019,2020)
 • Royal Institute of Management, Bhután (2019)