KAHANEC, Martin, Assoc. Prof. Mgr., MA PhD.

101005 - Department of Social Development and Labour

Researcher
Room 4B.51
Email
Phone +421 2 6729 1471
Further information:

Martin Kahanec je ekonóm zaoberajúci sa najmä trhom práce. Na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník . Od januára 2010 pôsobí na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, kde bol v roku 2016 menovaný za profesora. V roku 2008 založil Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI), kde pôsobí ako riaditeľ pre výskum. Od roku 2016 spolupracuje s Centre for Population, Development and Labour Economics Univerzity Organizácie spojených národov (UNU). Martin Kahanec je Visiting Research Fellow na Inštitúte pre štúdium práce IZA (Institute for Labor Studies) v Bonne (Nemecko), kde pôsobil ako zástupca riaditeľa programu Migrácia (2007-2016), a  zástupca riaditeľa pre výskum (2009). Od roku 2016 je pozvaným členom Academia Europea, Európskej akadémie vied, a v roku 2017 sa aktívne zapojil ako Fellow do Global Labor Organization.

Jeho výskum sa zameriava na ekonómiu trhu práce, populačnú ekonómiu, etnicitu a migráciu. Martin Kahanec publikuje články v medzinárodných vedeckých časopisoch ako aj kapitoly, vedecké zborníky a monografie v renomovaných medzinárodných vydavateľstvách (napr. Oxford University Press, Springer, Edward Elgar). Má viac ako 100 citácií v databáze Web of Science a viac ako 160 citácií v databáze Scopus.

Je Associate Editor vedeckého časopisu International Journal of Manpower, a v rokoch 2012-2016 bol Managing Editorom IZA Journal of European Labor Studies, ktorý bol pod jeho vedením v roku 2016 prijatý do databázy Scopus. Martin Kahanec spolupracoval na viacerých vedeckých a aplikovaných projektoch Svetovej banky, Európskej komisie, Európskeho parlamentu, OECD, a iných medzinárodných a národných inštitúcií.

Doktorát v ekonómii obhájil v roku 2006 v Centre pre ekonomický výskum (CentER) na Tilburskej univerzite v Holandsku (Tilburg University) dizertačnou prácou na tému Sociálna interakcia a trh práce: Eseje o príjmovej nerovnosti, substtúcii práce a segregácii (Social Interaction and the Labor Market: Essays on Earnings Inequality, Labor Substitutability, and Segregation).

 

Jazyky

  • Anglický jazyk,
  • Nemecký jazyk