DUBOVSKÁ, Miriama, Dipl. Ing.

101005 - Department of Social Development and Labour

PhD. student
Room 4B.06
Email
Office Hours:

prerušené štúdium - rodičovská dovolenka

Teaching activities:

Vyučované predmety

  • Sociálna politika
  • Simulátor pracovných pohovorov
Publications:

Vplyv životných podmienok na pracovnú mobilitu v rámci partnerstva EURES-T Beskydy

Research activities:

Oblasti výskumu:

  • sociálna politika, trh práce, nezamestnanosť rizikových skupín na trhu práce, pracovná mobilita, sociálne partnerstvo

 

Riešené projekty:

  • Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti
  • Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky
  • projekt ,,P2P Central Europe´´ v spolupráci s British Council
Further information:

Jazyky:

  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk