ANTALOVÁ, Mária, Assoc. Prof. PhDr., PhD.

101005 - Department of Social Development and Labour

Associate Professor
Room 4B.54
Email
Phone +421 2 6729 1439
Office Hours:

LS AR 2020/2021

Utorok: 14:00 - 15:30

Teaching activities:

Vyučované predmety

 • Ľudské zdroje a personálny manažment I
 • Ľudské zdroje a personálny manažment II
 • Kvalita života

 

Gestor predmetov

 • Ľudské zdroje a personálny manažment I
 • Human Resources and Personnel Management
 • Ľudské zdroje a personálny manažment II
 • Kvalita života
 • Quality of Life
Publications:

ALEXY, J. - ANTALOVÁ, M. 2003. Trh práce a manažment ľudských zdrojov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 80-225-1633-3.

ANTALOVÁ, Mária. 2005. Trh práce a manažment ľudských zdrojov : seminárne cvičenia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 176 s. ISBN 80-225-1954-5.

ANTALOVÁ, Mária. 2005. Culture and leadership. Bratislava: Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 80-225-2173-6.

ANTALOVÁ, Mária a kol. 2008. Implementácia učiacej sa organizácie na Ekonomickej univerzite v Bratislave : vedecká monografia [elektronický zdroj]. Bratislava: [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU]. CD-ROM, [325] s. 13120120124 NUTS II Bratislava Cieľ 3 2004/4-021 Podpora implementácie učiacej sa organizácie v Bratislavskom samosprávnom kraji. ISBN 978-80-225-2615-9.

ANTALOVÁ, Mária. 2010. Trh práce a manažment ľudských zdrojov: seminárne cvičenia. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 194 s. [8,651 AH]. Dostupné na: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/3p26ipjrEK>. ISBN 978-80-225-2951-8.

ANTALOVÁ, Mária - BEDNÁRIK, Rastislav - LALUHA, Ivan - TKÁČIKOVÁ, Jarmila. 2010.  Kvalita života: teória, metodológia, empíria: vedecká monografia. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 246 s. [11,7 AH]. KEGA 199-025EU-4/2010. ISBN 978-80-225-3043-9.

ANTALOVÁ, Mária - RIEVAJOVÁ, Eva. 2010. Učiaca sa organizácia - výzva pre znalostnú ekonomiku. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava: Ekonomický ústav SAV: Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 7, s. 742-760. VEGA 1/0414/09.

ANTALOVÁ, Mária. 2010. Sociálna kvalita a kvalita pracovného života. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 136 s. [7,61 AH]. ISBN 978-80-225-3088-0.

ANTALOVÁ, Mária - LALUHA, Ivan - PŘÍVARA, Andrej. 2013. Kvalita života. Recenzenti: Ján Frišták, Silvia Šipikalová. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 315 s. [18,56 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/Vw0kFTnn02>. ISBN 978-80-225-3596-0.

ANTALOVÁ, Mária - CHINORACKÁ, Andrea - PŘÍVARA, Andrej. 2013. Ľudské zdroje a personálny manažment. Recenzenti Ján Frišták, Viola Šuterová. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 326 s. [17,04 AH]. Dostupné na: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/nddHlHn0Jg>. ISBN 978-80-225-3742-1.

SIKA, Peter - ANTALOVÁ, Mária - NOVÁKOVÁ, Michaela - PONGRÁCZ, Eva - RIEVAJOVÁ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. 2018. Sociálna politika. Recenzenti: Vojtěch Krebs, Jaroslava Szüdi. 1. vydanie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 342 s. [24,4 AH]. VEGA 1/0002/16, VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4544-0.

LABUDOVÁ, Viera - ANTALOVÁ, Mária - BUGÁROVÁ, Milena. 2019. Chudoba pracujúcich a jej dimenzie. In Politická ekonomie: teorie, modelování, aplikace. - Praha: Vysoká škola ekonomická. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 5, s. 530-551. VEGA 1/0770/17.

 

Research activities:

MAGYC – Migration Governance and Asylum Crisis,

Schéma H2020, Číslo projektu: 822806

Financovanie: Európska komisia

Trvanie: 1.11.2018 – 31.10.2022

Pozícia: riešiteľka

 

Investície domácností do bývania a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky.

VEGA

Číslo projektu: 1/0251/19

Financovanie:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Trvanie: 1.1. 2019 – 31. 12. 2022

Pozícia: riešiteľka

Further information:

Jazyky

 • Aktívne: anglicky

 • Pasívne: rusky

Činnosti a aktivity

 • Sociologická spoločnosť

 • Open University

 • City University

 • EuroPRIO, Asociácia pre rozvoj organizácií a inštitúcií v SR

Oblasti výskumu

 • Manažment ľudských zdrojov
 • Kvalita života

Zahraničné pobyty

 • 1996 – Vzdelávacie inštitúcie vo Veľkej Británii - Roffey Park, Personnal Development Institute. (7 dní)
 • 2001 – Centre del Professorat i Recursos (CPR Manacor) Mallorca, Spain. Komparácia systémov celoživotného vzdelávania v Európskej únii. Účasť expertov: Fínsko, Dánsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Slovensko. (7 dní).
 • 2005 – CLIL Across Borders and Boundaries. University of Lapland, Rovanieri, Finland. Kurz zameraný na vzdelávanie predmetov v anglickom jazyku. (7 dní)