Externí spolupracovníci

Bednárik Rastislav, doc. Ing. CSc. - Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava

Boda Gyorgy, assoc. Prof. - Corvinus University, Budapešť

Dítětová Lucia, PaedDr. - Trexima Bratislava

Frišták Ján, Ing. - ekonomický poradca, Bratislava

Havelková Eva, PhDr.PhD - EPIC Assist Slovakia

Igliarová Božena, doc. PhDr. Ing. PhD. - MPSVaR SR, Bratislava

Ivančíková Ľudmila, PhDr. - Štatistický úrad Slovenskej republiky

Kavec Ján, Ing., PhD. - Trexima Bratislava

Kolesárová Jana, Ing.MPSVaR SR

Košta Ján, Ing. CSc. - Slovenská akadémia vied

Kotýnková Magdaléna, doc. Ing. CSc. - VŠE Praha

Krebs Vojtěch, prof. Ing. PhD. - VŠE Praha

Mihály Géza, Ing. CSc. - Trexima Bratislava

Mudroňová Michaela, Mgr., - Človek v ohrození

Smetanka Michal, PaedDr. - expert neziskovej organizácie EPIC pre lokálne iniciatívy 

Šimek Milan, Doc. RNDr. PhD. - Vysoká škola baňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

Uhlerová Monika, PhDr., PhD. - viceprezidentka KOZ SR

Ujváriová Ingrid, Ing. - riediteľka odboru sociálnej ekonomiky, MPSVaR SR

 Virágová Jarmila - Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy