BELVONČÍKOVÁ, Eva, Dipl. Ing., M.A., PhD.

101004 - Department of Public Administration and Regional Development

Researcher Secretary of the Department
Room 3B.44
Email
Phone +421 2 6729 1350
Office Hours:

utorok 10:00 - 10:45

štvrtok 8:00 - 8:45

Teaching activities:

Vyučované predmety

  • Ekonómia životného prostredia
Publications:

Prehľad publikačnej činnosti

Research activities:

Riešené projekty

  • projekt V4 "How to benefit from global value chains - implications for the V4 countries"
  • VEGA Budúcnosť kohéznej politiky EÚ 2014-2020
  • KRENAR - Kreatívna ekonomika – národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (APVV)
  • Lokálne a regionálne ekonomické vplyvy univerzít (VEGA)
Further information:

Jazyky

  • Anglický jazyk