Loading page...
NamePositionContact information
vedúci katedry
Associate Professor
3B.48
+421 2 6729 1318
...
External Assistant Professor
...
zástupkyňa vedúceho katedry
Professor
3B.53
+421 2 6729 1353
...
Professor
1C.25
+421 2 6729 1443
...
External Assistant Professor
2B.12
+421 2 6729 1262
...
Associate Professor
3B.54
+421 2 6729 1329
...
štatutárny zástupca dekana, prodekan pre rozvoj a sociálne veci študentov
Associate Professor
2B.41
+421 2 6729 1261
...
External Assistant Professor
...
tajomník katedry
Assistant Professor
3B.51
+421 2 6729 1351
...
Assistant Professor
5C.21
+421 2 6729 1557
...
materská dovolenka
Assistant Professor
3B.44
+421 2 6729 1350
...
Assistant Professor
1C.23
+421 2 6729 1174
...
predseda Hello Oli
PhD. Candidate
1C.13
...
rodičovská dovolenka
Researcher
3B.44
+421 2 6729 1350
...
Office Manager
3B.46
+421 2 6729 1318
...
PhD. Candidate
3B.44
+421 2 6729 1350
...
PhD. Candidate
5C.21
+421 2 6729 1557
...
hosťujúci profesor
Professor
3B.56
+421 2 6729 1356
...
Assistant Professor
3B.44
+421 2 6729 1350
...

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?