Meno / Funkcia E-mail / Telefónne číslo
   
Ing. Monika Jurkovičová, PhD.  
Ing. Peter Marko, PhD.  
Ing. Zuzana Littvová, PhD.  
Ing. Hana Dlábiková, PhD.