Loading page...

OZNAM PRE

Denných 2. ROČNÍK I. STUPEŇ A 1. ROČNÍK II. STUPEŇ

Externých 3. ROČNÍK I. STUPEŇ A 2. ROČNÍK II. STUPEŇ

Študent si prostredníctvom priloženého tlačiva môže navrhnúť vlastnú tému práce, prišom sa môže poradiť s študíjnym poradcom (tútorom), resp. potenciálnym školiteľom. Témy sa nahlasujú na sekretariáte katedry - poslaním na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

TERMÍN DO 15.12. 2017

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?