Loading page...

Do 12.12.2016

Možnosť návrhu vlastnej témy záverečnej práce študentom/ študentkou

  1. študent si môže navrhnúť vlastnú tému záverečnej práce;
  2. študent sa môže  pri návrhu vlastnej témy záverečnej práce poradiť so študijným poradcom (tútorom), resp. potenciálnym školiteľom, a to na tej katedre, ktorá garantuje príslušný študijný program;
  3. príslušné katedry spôsob nahlasovania vlastných tém záverečných prác študentmi dajú na vedomie študentom obvyklým spôsobom (napr. na internetovej stránke katedry, na vývesnej tabuli v priestoroch katedry a pod.);
  4. študenti nahlasujú vlastné témy záverečných prác na sekretariáty katedier, ktoré garantujú príslušný študijný program, a to podľa doteraz zaužívaných pravidiel (napr. prostredníctvom mailu, písomnej žiadosti atď.);

Žiadosť je potrebné poslať na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo priniesť osobne na sekretariát Katedry financií.

Bratislava 21. októbra (TASR) - Súčasťou cesty k trhovej ekonomike po roku 1989 bola okrem reštriktívnej menovej, fiškálnej a mzdovej politiky aj rýchla vlastnícka transformácia väčšiny štátnych podnikov na subjekty vlastnené súkromnými osobami. V SR prebehla kupónová privatizácia v dvoch etapách. Prvá začala pred 25 rokmi ešte v rámci Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR).

"Súkromný sektor sa mal stať čo najskôr motorom inovácií, zvýšenia výkonnosti firiem, zamestnanosti, štrukturálnych a adaptačných zmien a rastu celej ekonomiky,“ vysvetlil pre TASR profesor financií z Ekonomickej univerzity v Bratislave Pavol Ochotnický.

Read more ...
FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?