Loading page...

Dňa 27. 11. 2018 od 09:00 do 11:00 sa uskutoční exkurzia do spoločnosti Dell, s. r. o., v rámci ktorej bude aj prednáška na tému Dane a účtovníctvo. Exkurzie sa zúčastnia študenti 4. ročníka DDP v rámci predmetu Daňové účtovníctvo. Pozvaní sú všetci, ktorých zaujíma svet daní a účtovania. V prípade záujmu sa môžte prihlásiť na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pokyny pri písaní záverečných prác :

- NHF

- EaP

Aktualizácia 9. apríla : 

  1. Záverečná práca nemusí byť podpísaná študentom (nakoľko už nie je súčasťou práce čestné prehlásenie a zadanie práce sa tlačí z Ais-u verzia bez podpisu študenta);
  2. Pri pokynoch NHF bolo doplnené v úvodnej časti, že na splnenie podmienok je potrebné získať zápočet za Seminár k záverečnej práci, nie za záverečnú prácu.

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?