Loading page...

Cyklus výskumných seminárov Katedry ekonomickej teórie pokračuje aj v roku 2017. Na januárovom seminári predstavil Ing. Marek Kálovec, PhD. výskumy v oblasti metód efektívneho vzdelávania.

Prezentácia: Metódy vzdelávania ekonomických predmetov

 

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?