Loading page...

Oznamujeme študentom študijného programu Ekonómia a právo, že bakalárske štátne záverečné skúšky na NHF (obhajoba práce končiaca na NHF + národohospodárske náuky) sa budú konať v termíne 27. augusta 2019 o 8:00 hod.

Prihlásiť sa na štátne skúšky bude možné v AISe od 12. do 20. augusta 2019.

Rozdelenie študentov do komisií bude zverejnené na webstránke Katedry ekonomickej teórie po 20. auguste 2019.

Pozývame vás na ďalší z výskumných seminárov Katedry ekonomickej teórie, ktorý sa uskutoční v rámci Týždňa vedy v stredu 8. novembra 2017 o 13:30 hod. v Spoločenskej miestnosti NHF.

Pozvanie prijal Mgr. Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý vystúpi s témou Fiškálna udržateľnosť a budúcnosť eurozóny

Pozvánka

 

V rámci výsledkov riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu organizovala v decembri 2016 Katedra ekonomickej teórie výskumný seminár na tému Trh práce a migrácia mladých ľudí.

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?