Loading page...

Študenti NHF majú možnosť prihlásiť sa na dodatočný termín z Mikroekonómie 2 ako bolo avizované v zimnom semestri.

Prihlásenie sa cez AIS nie je potrebné, stačí sa dostaviť na termín s platným preukazom totožnosti. Z aktívnej formy výučby však študent musí mať získaných aspoň 20,5b.

Opravný termín bude v utorok 15. mája 2018 v miestnosti B108, a to nasledovne:

  • o 12:00 hod. pre denných študentov
  • o 13:30 hod. pre externých študentov a študentov, ktorí MIE2 absolvovali v anglickom jazyku

 

Pozývame vás na ďalší z výskumných seminárov Katedry ekonomickej teórie, ktorý sa uskutoční v rámci Týždňa vedy v stredu 8. novembra 2017 o 13:30 hod. v Spoločenskej miestnosti NHF.

Pozvanie prijal Mgr. Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý vystúpi s témou Fiškálna udržateľnosť a budúcnosť eurozóny

Pozvánka

 

V rámci výsledkov riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu organizovala v decembri 2016 Katedra ekonomickej teórie výskumný seminár na tému Trh práce a migrácia mladých ľudí.

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?