Loading page...

Foto

Pozývame Vás na vedecký workshop Ekonomická teória a ekonomická realita 2019, ktorého cieľom je konfrontácia teoretických prístupov a poznatkov v kontexte aktuálnych problémov hospodárskej reality súčasného ekonomického vývoja.

Milí študenti,

na e-mailovú komunikáciu so zamestnancami EU v Bratislave aj Právnickej fakulty UK používajte VÝLUČNE pridelenú školskú e-mailovú adresu.

Na maily, zaslané z inej ako školskej adresy, NEBUDE BRANÝ OHĽAD.

OZNAM PRE EXTERNISTOV EAP – 3. ROČ.

Nastala zmena v rozvrhu pri predmete hospodárska politika (presun zo soboty na piatky) v nasledovných termínoch:

pôvodný termín nový termín
26.10. 25.10.
7.12. 6.12.

Pozývame vás na ďalší z výskumných seminárov Katedry ekonomickej teórie, ktorý sa uskutoční v rámci Týždňa vedy v stredu 8. novembra 2017 o 13:30 hod. v Spoločenskej miestnosti NHF.

Pozvanie prijal Mgr. Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý vystúpi s témou Fiškálna udržateľnosť a budúcnosť eurozóny

Pozvánka

 

V rámci výsledkov riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu organizovala v decembri 2016 Katedra ekonomickej teórie výskumný seminár na tému Trh práce a migrácia mladých ľudí.

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?