Loading page...
NameDivisionPositionContact information
vedúca katedry
Oddelenie makroekonómie
Professor
5B.23
+421 2 6729 1519
...
zástupca vedúcej katedry pre vedu a výskum
Oddelenie ekonómie
Professor
5B.48
+421 2 6729 1563
...
zástupca vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť, vedúci oddelenia
Oddelenie ekonómie
Assistant Professor
5B.38
+421 2 6729 1528
...
tajomník katedry
Oddelenie makroekonómie
Assistant Professor
5B.36
+421 2 6729 1546
...
sekretárka
Office Manager
5B.23
+421 2 6729 1521
...
vedúca oddelenia
Oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín
Professor
5B.31
+421 2 6729 1531
...
vedúca oddelenia
Oddelenie mikroekonómie
Associate Professor
5B.07
+421 2 6729 1567
...
vedúca oddelenia
Oddelenie makroekonómie
Associate Professor
5B.10
+421 2 6729 1554
...
Oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín
Assistant Professor
5B.04
+421 2 6729 1544
...
Oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín
Professor
5B.43
+421 2 6729 1583
...
Oddelenie ekonómie
Assistant Professor
5B.34
+421 2 6729 1534
...
Oddelenie ekonómie
Assistant Professor
5B.06
+421 2 6729 1556
...
štatutárny zástupca dekanky NHF EU, prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
Oddelenie ekonómie
Assistant Professor
5B.54; 2B.40
+421 2 6729 154
+421 2 67 291 298
...
Oddelenie ekonómie
Assistant Professor
5B.32
+421 2 6729 1532
...
Oddelenie makroekonómie
Professor
5B.46
+421 2 6729 1550
...
Oddelenie makroekonómie
Associate Professor
5B.53
+421 2 6729 1555
...
Oddelenie mikroekonómie
Assistant Professor
5B.04
+421 2 6729 1544
...
Oddelenie mikroekonómie
Assistant Professor
5B.56
+421 2 6729 1576
...
Oddelenie mikroekonómie
Assistant Professor
5B.09
+421 2 6729 1569
...
Oddelenie mikroekonómie
Assistant Professor
5B.09
+421 2 6729 1569
...
PhD. Candidate
5B.41
+421 2 6729 1560
...
PhD. Candidate
5B.50
+421 2 6729 1514
...
PhD. Candidate
5B.50
+421 2 6729 1514
...
PhD. Candidate
5B.41
+421 2 6729 1560
...
PhD. Candidate
5B.51
+421 2 6729 1551
...
External Assistant Professor
...
External Assistant Professor
...
Stay informed about current events at the faculty?