Loading page...

Vážení študenti,

dovoľujeme si vám oznámiť, konzultačné hodiny na LS 2017/2018 pre katedru hospodárskej politiky. 

MENO UČITEĽA MIESTNOSŤ Tel.: ( 672-91- KONZULTAČNÉ HODINY
       
Ing. Elena Fifeková, PhD. 4B 10 470 utorok 9.00-11.00
Ing. Martin Hudcovský, PhD. 4B 36 436 utorok 9.00-11.00
Ing. Peter Kopkáš, PhD. 4B 15 455 pondelok 13.00-13.30 pondelok 15.00-16.00
doc.Ing. Martin Lábaj, PhD. 4B 04 444 utorok 11.00-12.30
Ing. Karol Morvay, PhD. 4B 21 440 pondelok 13.00-15.00
Ing. Eduard Nežinský, PhD. 4B 34 454 utorok 9.00-11.00
Ing. Daniela Pobudová, PhD. 4B 38 438 utorok 13.00-14.30
Mgr. Ing. Peter Silanič, PhD. 4B 31 462 pondelok 16.00-17-00
 doc. Ing. Mária Tokárová, PhD. 4B 43 493 utorok 12.30-14.00
Ing. Andrea Valachová, PhD. 2B 43 248 utorok 10.00-12.00
 Ing. Jarmila Vidová, PhD. 4B 20 420 utorok 11.00-12.30
Ing. Patrik Jankovič
4B 41 441 utorok 9.00-10.30
Ing. Peter Mandžák 4B 41 441 utorok 18.30-19.00
Ing. Viktória Švardová 4B 40 480 streda 13.00-15.00
Ing. Richard Kališ 4B 12 412 utorok 13.30-15.00
Ing. Erika Stracová 4B 40 480 utorok 9.00-11.00

V stredu, 27. novembra 2013, sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku“. Hlavným cieľomkonferencie bola prezentácia štúdie a diskusia k výsledkom výskumu o význame automobilového priemyslu na Slovensku, ktorú pripravila Katedra hospodárskej politiky Ekonomickej univerzity v Bratislave pre Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

V rámci Týždňa vedy 2013 sa uskutočnilo podujatie k skúsenostiam so 7. Rámcovým programom EÚ, ako aj o pripravovanom programe Horizon 2020, ktorý bude jeho nasledovníkom a zastreší aj viaceré predchádzajúce roztrúsené aktivity a iniciatívy Európskej komisie.

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?