Spolu s o.z. SOLIM vydáva Katedra hospodárksej politiky EAPG Working Paper Series. EAPG - Economic Analysis and Policy Group - sú neformálne stretnutia učiteľov, mladých výskumných pracovníkov, študentov a ľudí z praxe, na ktorých sa diskutujú rôzne témy zo spoločenského života, ako aj výskumné práce z rôznych vedeckých oblastí. Okrem stretnutí sme sa pred pár rokmi rozhodli vydávať spolu príspevky, v ktorých by boli prezentované výsledky vlastného výskumu učiteľov a PhD. študentov. Okrem toho majú v rámci EAPG Working Paper Series možnosť publikovať výsledky výskumu vynikajúci študenti inžinierskeho štúdia. 

Názov série je: EAPG Working Paper Series

Periodicita: nepravidelne

ISSN 1338-2632

Doteraz publikované dokumenty zoradené od tých najnovších nájdete nižšie:

 

Číslo 12

Some notes on international transport margins in a balanced World Input-Output Tables

Lábaj, M.


Číslo 11

Optimálne pokuty za kartelové dohody: prípad Slovenska

Kališ, R. - Lábaj, M. - Zemanovičová, D.


Číslo 10

Efektívnosť regulácie v podmienkach slovenského plynárenstva

Silanič, P. - Šiškovičová, A.


Číslo 9

Technologické toky v ekonomicke Slovenska

Kubala, J.


Číslo 8

Hodnotenie eko-efektívnosti pomocou DEA modelov - dvojkroková metóda

Silanič, P.


Číslo 7

Ex-post skúmanie poklesov zametnanosti: Prípad Slovenskej a Českej republiky

Dujava, D.


Číslo 6

Štruktúrna dekompozícia emisií CO2 v Slovenskej republike

Habrman, M.


Číslo 5

Porovnanie ekonomické vývoja v SR s Rakúskom

Svoreňová, M. - Lábaj, M.


Číslo 4

Analýza zdrojov rastu a úrovne TFP v krajinách V4 a vo Fínsku

Kúšik, R. - Lábaj, M.


Číslo 3

Analýza vzťahu ekonomického rastu a nezamestnanosti

Slušná, Ľ.


Číslo 2

Postavenie dolára v medzinárodnom finančnom systéme - vybrané aspekty

Vojtková, M.


Číslo 1

Nekoklasický a keynesovský pohľad na rast ekonomiky

Dujava, D.