Loading page...

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava 

Slovenská republika

tel:  +421 - 2 - 6729 1221

fax: +421 - 2 - 6729 1124

 

Ing. Zdena KRISTÓFOVÁ

tajomníčka fakulty

miestnosť: 2B20

tel.: 02/ 6729 1222

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Margita TURNEROVÁ

sekretariát dekana

miestnosť: 2B23

tel.: 02/ 6729 1221, 02/ 6729 1181

fax: 02/ 6729 1124

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Študijné oddelenie

Ing. Monika PARÁKOVÁ

referentka pre organizáciu šúdia

miestnosť: 2B17

tel.: 02/ 6729 1255

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Úradné hodiny
Po: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00
Ut: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00
Str: 12:30 – 15:00
Štv: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00

 

Ing. Janka Besedová

referentka študijného oddelenia

referentka študijného oddelenia pre 3. a 4. ročník 1. stupňa štúdia

miestnosť: 2B46

tel.: 02/ 6729 1271

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Úradné hodiny
Po: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00
Ut: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00
Str: 12:30 – 15:00
Štv: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00

 

Mgr. Ľubica POLÁKOVÁ

referentka študijného oddelenia

referentka študijného oddelenia pre 1. ročník 1. stupňa štúdia

a pre 1. ročník 2. stupňa štúdia

miestnosť: 2B15

tel.: 02/ 6729 1245 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Úradné hodiny
Po: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00
Ut: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00
Str: 12:30 – 15:00
Štv: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00

 

Dáša LAURENČÍKOVÁ

referentka študijného oddelenia

referentka študijného oddelenia pre 2. ročník 1. stupňa štúdia

a pre 2. a 3. ročník 2. stupňa štúdia

miestnosť: 2B44

tel.: 02/ 6729 1416 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Úradné hodiny
Po: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00
Ut: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00
Str: 12:30 – 15:00
Štv: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00

 

Referát pre sociálnu starostlivosť o študentov

Janka STRUHÁRIKOVÁ

sociálna referentka

miestnosť: 2B19

tel.: 02/ 6729 1424

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Úradné hodiny
Po: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00
Ut: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00
Str: 12:30 – 15:00
Štv: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00

 

Referát pre vedeckú činnosť a doktorandské štúdium

Ing. Katarína ONDREJIČKOVÁ

referentka pre doktorandské štúdium

miestnosť: 2B31

tel.: 02/ 6729 1173

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  Úradné hodiny
Po: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00
Ut: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00
Str: 12:30 – 15:00
Štv: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00

 

Referát pre zahraničné vzťahy a výskumnú činnosť

 

Ing. Jana ČERNICKÁ

administrátorka projektov

správca Nadácie Národohospodár

miestnosť: 2B07

tel.: 02/ 6729 1266

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Knižnica fakulty

Ing. Ernestína STACHOVÁ

dokumentaristka publikačnej činnosti

miestnosť: 2B36

tel.: 02/ 6729 1286

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  Úradné hodiny
Po: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00
Ut: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00
Str: 12:30 – 15:00
Štv: 09:00 – 11:00   a  13:00 – 14:00

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?