Načítavam stránku...

Alumni klub NHF EU v Bratislave je neformálnym združením. Členstvo je dobrovoľné a nezáväzné. V prípade, že máte záujem sa zaregistrovať vyplňte prosím on-line registračný formulár Alumni klubu.

Veríme, že založením Alumni klubu NHF EU v Bratislave vznikne združenie absolventov, zamestnancov a priateľov fakulty, ktorí chcú sledovať činnosť a smerovanie fakulty, prípadne ho ovplyvňovať a zlepšovať jej postavenie. Zároveň veríme, že tento klub prinesie mnoho zaujímavých a príjemných stretnutí a založíme tak tradíciu, ktorá prinesie radosť a úžitok všetkým. 

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?