Dňa 10.12.2012 sa konal pre študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia študijného programu Poisťovníctvo workshop v priestoroch životnej poisťovne AEGON, a.s. v Slávičom údolí 106 v Bratislave. Workshop bol zameraný na reklamnú kampaň poisťovacej spoločnosti od jej vstupu na slovenský poistný trh v roku 2003 a najmä na dôvody a stratégie, ktoré sa poisťovacia spoločnosť rozhodla marketingovo využiť.

V rámci Týždňa vedy v SR zogranizovala Katedra hospodárskej politiky zaujímavé vedecké podujatia. Jednak prednášku prof. Crespa z Ekonomickej univerzity vo Viedni. A zároveň workshop s p. Hajnovičovou z INFOSTATU, s ktorou sme diskutovali možnosti využitia input-output tabuliek pri sektorových analýzach a rozšíreniach pre automobilový priemysel.

Dňa 26. novembra 2012 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XIV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra.

Dňa 21. novembra 2012 sa na pôde NHF EU v Bratislave uskutočnila v rámci „Bratislava Economic Seminar“ prednáška prof. Gerharda Sorgera z University of Vienna na tému „Independence and the monetary instrument problem“. Semináre spoluorganizuje odbor výskumu NBS s Katedrou hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK.

Profesor z Univerzity vo Viedni, Gerhard Sorger, prijal pozvanie na Bratislava Economic Seminar, kde prispel prednáškou na tému: Central bank independence and the monetary instrument problem. Počas svojho vystúpenie prezentoval výsledky výskumu ohľadom nezávislosti centrálnych bánk a nástrojmi, ktoré ma centrálna banka k dispozícii.

Dňa 13.11.2013 o 11.00 hod v miestnosti B108 sa pri príležitosti 60. výročia založenia Národohospodárskej fakulty v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnil workshop s názvom Digitálny svet a poisťovníctvo organizovaný Katedrou poisťovníctva a Allianz – Slovenskou poisťovňou, a. s. Workshop bol zameraný na priblíženie využitia moderných informačných a digitálnych technológií v oblasti poisťovníctva a vedený p. Viktorom Cingelom, viceprezidentom pre informačné technológie a členom predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie organizovala Katedra ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 9. novembra 2012 medzinárodnú vedeckú konferenciu „ Ekonomická teória a ekonomická realita 2012“.