Dňa 17. apríla 2013 sa na pôde Národnej banky Slovenska uskutočnila v rámci „Bratislava Economic Seminar“ prednáška doc. Martina Kahanca z Central European Labour Studies Institute v Budapešti na tému „Migration, integration, and economic prosperity in the EU: Debunking a minefield of faulty paradigms“. Semináre spoluorganizuje odbor výskumu NBS s Katedrou hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK.

Dňa 9. apríla 2013 vedenie NHF EU v Bratislave a Študentský parlament NHF zorganizovali fakultné kolo ŠVOČ, na ktorom sa súťažne predstavilo 14 študentských odborných prác. Súťaž sa uskutočnila v dvoch sekciách, a to osobitne pre bakalárske štúdium a pre inžinierske štúdium.

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave v spolupráci s Regional Science Association (ERSA) a European Real Estate Society (ERES) zorganizovala v Tatranskej Lomnici v dňoch 20. - 23. marca 2013 v poradí už 3. ročník Zimného seminára regionálnej vedy pod názvom „Regional Economics in New Perspectives“.

Pozvanie na Bratislava Economic Seminar v marci prijal Jan Fidrmuc z Brunel University vo Veľkej Británii. Vo svojej prednáške sa venoval multiplikátoru vládnych výdavkov, pričom prezentoval výsledky svojho nového výskumu, ktorý využíva údaje o prírodných katastrofách. Názov prednášky bol: Government Spending Shocks and the Multiplier: New Evidence from the U.S. Based on Natural Disasters

Dňa 20. marca 2013 sa na pôde Národnej banky Slovenska uskutočnila v rámci „Bratislava Economic Seminar“ prednáška prof. Jana Fidrmuca z Brunel University vo Veľkej Británii na tému „Government Spending Shocks and the Multiplier: New Evidence from the U.S. Based on Natural Disasters“. Semináre spoluorganizuje odbor výskumu NBS s Katedrou hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK.

Dňa 12. decembra 2012 sa na pôde NHF EU v Bratislave uskutočnila v rámci „Bratislava Economic Seminar“ prednáška Maroša Servátka z University of Canterbury na tému „Status Quo Effects in Fairness Games: Reciprocal Responses to Acts of Commission vs. Acts of Omission“. Semináre spoluorganizuje odbor výskumu NBS s Katedrou hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK.