Vo štvrtok 14.11.2019 dopoludnia sa na Katedre ekonomickej teórie NHF konal vedecký workshop Ekonomická teória a ekonomická realita. Vedecký workshop bol organizovaný v súvislosti s ukončením riešenia dvoch výskumných projektov VEGA na katedre.

Vážení študenti,

aj tohto roku si môžete navrhnúť vlastnú tému záverečnej (diplomovej, bakalárskej) práce.

Formulár návrhu témy záverečnej práce je dostupný online. Vyplnený

formulár je potrebné odovzdať na sekretariát KHP do 29.11.2019.