V stredu, 27. novembra 2013, sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku“. Hlavným cieľomkonferencie bola prezentácia štúdie a diskusia k výsledkom výskumu o význame automobilového priemyslu na Slovensku, ktorú pripravila Katedra hospodárskej politiky Ekonomickej univerzity v Bratislave pre Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

Dňa 27. novembra 2013 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku“. Hlavným cieľom konferencie bola prezentácia štúdie a diskusia k výsledkom výskumu o význame automobilového priemyslu na Slovensku, ktorú pripravila Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pre Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

Dňa 27. novembra 2013 sa na pôde NHF EU v Bratislave uskutočnila prednáška Mgr. Radovana Ďuranu (INESS), na tému „Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016“. Prednášku zorganizovala Katedra financií v rámci predmetu Verejné rozpočty pri príležitosti 60. výročia založenia NHF.

Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala v dňoch 25. a 26. novembra 2013 pri príležitosti 60. výročia založenia fakulty v poradí už XV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „FINANCIE A RIZIKO“. Konferencia sa konala pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra.

Dňa 25. - 26. novembra 2013 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO, ktorá sa konala pri príležitosti 60. výročia založenia NHF EU v Bratislave a bola organizovaná pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažímíra.

Dňa 21. novembra 2013 sa konalo pri príležitosti 60. výročia založenia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave slávnostné rozšírené zasadnutie Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas slávnostného ceremoniálu vystúpili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. PhDr. Dušan ČAPLOVIČ, DrSc., rektor EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD. a dekan Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Ján Lisý, PhD.