Vážení študenti,

dovoľujeme si s vami zdieľať príbehy niektorých absolventov štúdia na KBMF.

 

Peter Lukačovič

Absolvent študijného programu Bankovníctvo pracoval od februára 2015 v spoločnosti Bloomberg v London City na pozícii Graduate Analysts for Fundamentals. Jeho slovami:

"Tie roky v Londýne uplynuli veľmi rýchlo a veľa som sa v Bloombergu naučil, keď som neskôr postúpil na analytika akciových trhov so zameraním na bankový sektor.

V apríli tohto roku som sa rozhodol hľadať novú výzvu a dal výpoveď s vidinou nájdenia si práce vo finančnom centre na opačnom konci sveta, v austrálskom Sydney. Prvé mesiace som sa pripravoval na posledný level CFA skúšky. Tú som úspešne spravil (s výsledkom lepším ako 92% svetových uchádzačov) a po 3 rokoch driny som od septembra konečne akreditovaný CFA (Chartered Financial Analyst) charterholder.

Od septembra tiež pracujem v jednej z top investičných bánk sveta - Macquarie Group, so zameraním sa na modelovanie finančného rizika a riadenie likvidity banky. Som veľmi rád, že môžem konečne uplatniť poznatky a skúsenosti získané aj na NHF."

Lukacovic

Adrián Nagy

Obhájil na katedre v júni 2019 bakalársku prácu “Tendrové operácie s cennými papiermi v rámci menovej politiky Eurosystému”. V súčasnosti študuje Master program v odbore Banking and Finance na Utrecht School of Economics, Utrecht University. Na domovskú katedru nezanevrel a podelil sa s nami o svoje stretnutie s profesorom Josephom Stiglitzom, na záver ktorého mu venoval aj podpis jeho novej publikácie People, Power and Profits.

Stiglitz

 

 

Ing. Boris Fišera, študent druhého ročníka doktorandského štúdia na Katedre bankovníctva a medzinárodných financií (školiteľka doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.) úspešne publikoval v ko-autorstve s prof. Romanom Horváthom, PhD. (IES FSV Karlova Univerzita, Praha) a doc. Martinom Meleckým, PhD. (Svetová Banka) výskumnú štúdiu zameranú na skúmanie efektov implementácie Baselu III na úverovanie SME v rozvíjajúcich sa krajinách.

Štúdia je v plnom znení dostupná TUTO.

Ing. Boris Fišera, študent druhého ročníka doktorandského štúdia na Katedre bankovníctva a medzinárodných financií (školiteľka doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.) úspešne publikoval v ko-autorstve s prof. Romanom Horváthom, PhD. (IES FSV Karlova Univerzita, Praha) a doc. Martinom Meleckým, PhD. (Svetová Banka) výskumnú štúdiu zameranú na skúmanie efektov implementácie Baselu III na úverovanie SME v rozvíjajúcich sa krajinách.

Štúdia je v plnom znení dostupná TUTO.

Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave Vás pozýva na na krátky seminár k vybraným otázkam modernizácie a zefektívňovania vyučovacieho procesu na tému využívanie digitálnych interaktívnych nástrojov, ktorý sa uskutoční o týždeň 03. 12. 2019 o 13.00 h na pôde Katedry pedagogiky NHF (4C02).

Najlepšou reklamou Národohospodárskej fakulty sú jej úspešní absolventi. Sme radi, že toto tvrdenie môžeme opäť dokladovať ďalším skvelým úspechom! 

Guvernér NBS Peter Kažimír dňa 22. novembra 2019 udelil cenu guvernéra NBS autorom troch študentských prác z roku 2019. Až dve ocenenia si odniesli absolventi študijného programu Hospodárska politika na NHF - Ing. Erika Majzlíková, PhD. za dizertačnú prácu na tému „Deindustrialization and its drivers: An input-output approach" (2.miesto) a Ing. Radoslav Tupý s diplomovou prácou „Nekonvenčná menová politika ECB a jej vplyv na ekonomiku eurozóny" (3.miesto).

Guvernér Kažimír ocenil záujem študentov o náročné otázky hospodárskej politiky a ekonomickej teórie. Vyzdvihol, že na Slovensku je mnoho bystrých a pracovitých mladých ľudí, ktorí majú záujem o rozvoj ekonómie, a považuje si za česť privítať a oceniť tých najlepších z nich.

Oznam je určený pre denných študentov:

2. ROČNÍK I. STUPEŇ a 1. ROČNÍK II. STUPEŇ,

ako aj pre externých študentov:

3. ROČNÍK I. STUPEŇ A 2. ROČNÍK II. STUPEŇ

Študent si môže navrhnúť vlastnú tému záverečnej práce, pričom sa má poradiť s potenciálnym osloveným školiteľom. Témy sa nahlasujú na sekretariáte Katedry bankovníctva a medzinárodných financií - poslaním vyplneného FORMULÁRA na mail