Kolektív autorov z Oddelenia mikroekonómie pripravil publikáciu pod názvom Praktikum z Mikroekonómie. Predkladaná kniha je určená pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorým poskytuje možnosť precvičiť si znalosti základov z mikroekonómie. Publikácia sa venuje 14 základným témam, ktoré sa vyučujú v základných kurzoch mikroekonómie na ekonomických fakultách, zameraná je predovšetkým na využitie grafov a príkladov v ekonómii.

Odporúčame študentom si vypočuť webinár, ktorý sa venoval prebiehajúcim reformám II. a III. dôchodkového piliera. Webinár sa realizoval vo FB skupine Fórum Zlatá minca (o finančných produktoch).

Link

 

So zármutkom v srdci sa lúčime s našou priateľkou, skvelou kolegyňou, príjemnou pani učiteľkou, docentkou. Navždy nám zostane v pamäti jej usmievavá tvár, vždy pozitívne naladená žienka so zvonivým hlasom. Ďakujeme Danka.

 

mhp_12_21_titulka.jpg

Slovenská ekonomika sa zotavuje z pandemickej recesie, ktorá ju postihla v roku 2020. Predpokladáme,Slovenská ekonomika sa zotavuje z pandemickej recesie, ktorá ju postihla v roku 2020. Predpokladáme,že proces zotavovania bude prebiehať aj napriek tomu, že príčina recesie ešte nepominula. V tejto viere sidovoľujeme ponúknuť niekoľko obhliadnutí sa za recesiou. Sú rôznorodé a tvoria „Tému čísla“ tohto vydaniačasopisu: všímajú si zmeny v sociálnej situácii, v ziskovosti lekární, dopady na migráciu, alebo aj rozdielnedopady recesie na spotrebu a investície.

Po takmer dvoch desaťročiach „nezaujímavého“ vývoja je ukazovateľ miery inflácie opäť v centre pozornosti.Ako aktualitu prinášame pohľad na jeden z čiastkových problémov inflácie (a jej merania). A sekcia„Zaujímavosti“ opäť prináša pestrejšiu zmes tém: Možno sa v nej dočítať, ako sa Slovensku darí v rebríčkuspokojnosti so životom, alebo ako sa formujú vzťahy EÚ s ďalšími centrami svetovej ekonomiky. Originálnympríspevkom je aj hodnotenie procesu liberalizácie trhu so službami koronerov.

Nové číslo časopisu si môžete pozrieť tu.

Milé študentky, milí študenti NHF,

chcete študovať na jednej z prestížnych partnerských univerzít v zahraničí? Teraz máte skvelú príležitosť v rámci programu Erasmus+. Otvárame výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2022/2023. Nenechajte si ujsť túto výzvu, nakoľko ponuka univerzít je najväčšia v prvej výzve a top univerzity sa stihnú obsadiť už v hlavnej výzve! Termín na podanie prihlášky je najneskôr 16. február 2022 (do polnoci). Prečítajte si informácie o programe ERASMUS+ a aktuálnych sadzbách grantov na mobilitu študentov a pozrite aktuálnu ponuku zahraničných univerzít na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie.

Absolventi NHF opäť ukázali, že patria medzi špičku v ekonomickom vzdelávaní! Je to ten najlepší dôkaz vysokej kvality ekonomického vzdelávania v slovenských podmienkach, ako aj využitia potenciálu talentovaných študentov prostredníctvom spolupráce so zanietenými vedúcimi záverečných prác.