Načítavam stránku...

Pri príležitosti 65. výročia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa vedenie fakulty rozhodlo oceniť nominovaných učiteľov ekonomických predmetov za prínos k výučbe ekonomických predmetov na stredných školách. Odborná porota  v ďalšom procese vyberie viacerých ocenených učiteľov. Okrem toho by sme radi dali priestor aj žiakom a verejnosti, ktorá má možnosť prejaviť podporu vybranému kandidátovi. Cenu verejnosti automaticky získa učiteľ, ktorý získa najviac hlasov.

Podporte vášho kandidáta! Anketa je anonymná. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Anketa trvá do 15.04.2018.

Online formulár určený na hlasovanie je k dispozícii na stránke: anketa NHF - cena verejnosti.

Milí študenti,

Ekonomická univerzita po prvýkrát organizuje podujatie International Study Fair, ktoré sa uskutoční dňa 27.02.2018 (utorok) od 10:00 do 14:00 hod. 

Nenechajte si újsť možnosť stretnúť so zahraničnými študentmi, ktorí tu práve absolvujú študijný pobyt a dozvedieť sa všetko o možnostiach štúdia v zahraničí. 

Pri príležitosti osláv 65. výročia založenia Národohsopodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa dňa 17. januára 2018 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konal Novoročný koncert husľového virtuóza Petra Michalicu. Pri klavíri sprevádzala Viera Bartošová. Koncert bol otváracím podujatím osláv 65. výročia založenia Národohospodárskej fakulty. Na koncert prijali pozvanie okrem učiteľov a študentov Národohospodárskej fakulty aj vedenie univerzity a významní hostia na čele s guvernérom Národnej banky Slovenska Jozefom Makúchom.

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v piatok 9. februára 2018 od 9:00 do 13:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave (platí pre bratislavské fakulty: Národohospodársku fakultu, Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov a Fakultu aplikovaných jazykov). 

Radostné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2018 pevné zdravie,

veľa nových síl v práci, pohodu a spokojnosť v osobnom živote

Vám praje

Mikuláš Luptáčik

dekan fakulty 

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí, študentov prvého, druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. 

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu NHF v Bratislave týmto v súlade s Článkom 1a Článkom 4 Volebného poriadku NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb:

Milé kolegyne, kolegovia, študentky, študenti,

Dekan NHF EU v Bratislave a ŠP NHF EU v Bratislave Vás pozývajú na stretnutie pri príležitosti rozsvietenia vianočného stromčeka.

Pripomeňme si spolu začiatok sviatočného adventného obdobia.

Rozsvietenie vianočného stromčeka sa uskutoční 4.12.2017 o 12.30 hod. v budove Národohospodárskej fakulty.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?