Načítavam stránku...

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF EU v Bratislave konštatuje, že volieb sa zúčastnilo 231 voličov a zaevidovaných bolo 224 platných hlasovacích lístkov. Na základe spočítania hlasovacích lístkov volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF EU v Bratislave vyhlasuje nasledovné výsledky volieb:

Nebaví ťa len sedieť počas voľných dní na internáte? Rozhodol si sa, že je načase naštartovať tvoju budúcu kariéru? Alebo si jeden z tých, ktorých omrzela súčasná práca a hľadáš si niečo nové?

The Faculty of National Economy of the University of Economics in Bratislava celebrates this year the 65th anniversary of its foundation. On this occasion we have the great pleasure to invite you to participate in the international conference “DIGITALIZATION AND SMART GREEN (R)EVOLUTION” to be held on 15th – 16th November 2018 at the University of Economics in Bratislava, Slovakia.

Čítať ďalej...

Úradné hodiny na študijnom oddelení NHF sú od 09. júla 2018 – 31. augusta 2018 zmenené a budú len v čase 

UTOROK        9.00 hod. – 11.00 hod.

STREDA         9.00 hod. – 11.00 hod.

ŠTVRTOK      9.00 hod. – 11.00 hod.

             

                                                                                  Dekanát NHF EU

 

Akademický senát Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 

P o z v á n k a

  

Vážené členky, vážení členovia Akademickej obce NHF,

pozývam Vás na zasadnutie Akademickej obce NHF EU v Bratislave, ktoré sa uskutoční 2. júla 2018 o 11.00 hod. v miestnosti D117.

 Program:

  1. Otvorenie
  2. Výročná správa o hospodárení NHF EU v Bratislave za rok 2017
  3. Výročná správa o činnosti na NHF EU v Bratislave za rok 2017
  4. Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2018
  5. Správa o činnosti AS NHF EUBA za obdobie september 2017 – máj 2018
  6. Diskusia
  7. Rôzne

S pozdravom

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

predsedníčka AS NHF EU v Bratislave                                           

Za kandidátov na členov AS NHF za zamestnaneckú časť boli navrhnutí:

PARÁKOVÁ  MONIKA, ING.
ČAPLÁNOVÁ ANETTA, PROF. ING. PHD.
KÁLOVEC MAREK, ING. PHD.
LEŠKO PETER, ING. PHD.
MUCHOVÁ EVA, PROF. ING. CSC.
NOVÁK MARCEL, ING. PHD.
POLÁČKOVÁ HANA, ING. PHD.
PŘÍVAROVÁ MAGDALÉNA, PROF. ING. CSC.
FIFEKOVÁ ELENA, ING. PHD.
HUDCOVSKÝ MARTIN, ING. PHD.
KOPKÁŠ PETER, ING. PHD.
LÁBAJ MARTIN, DOC. ING. PHD.
MORVAY KAROL, ING. PHD.
NEŽINSKÝ EDUARD, ING. PHD.
JACKO TOMÁŠ, MPA, PHD.
REHÁK ŠTEFAN, DOC. ING. PHD.
ŠIPIKAL MIROSLAV, DOC. MGR. PHD.
KAHANEC MARTIN, DOC. MGR. M. A. PHD.
KLIMKO ROMAN, ING. PHD.
PONGRÁCZ EVA, ING. PHD.
PŘÍVARA ANDREJ, ING. PHD.
RIEVAJOVÁ EVA, PROF. ING. PHD.
SIKA PETER, DOC. ING. PHD.
ALEXY MARTIN, ING. PHD.
BOÓR MATEJ, ING. PHD.
JANČOVIČOVÁ-BOGNÁROVÁ KRISTÍNA, MGR. ING. PHD.
KUŠNÍROVÁ JANA, ING. PHD.
VÁLEK JURAJ, ING. PHD.
ÁRENDÁŠ PETER, DOC. ING. PHD.
KOTLEBOVÁ JANA, DOC. ING. PHD.
ŠTURC BORIS, ING. CSC.
BROKEŠOVÁ ZUZANA, ING. PHD.
ONDRUŠKA TOMÁŠ, ING. PHD.
NOVÁK JAROMÍR, ING. PHD.
NOVÁK MARTIN, ING.

Potvrdenie prijatia kandidatúry navrhnutými kandidátmi do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť bude možné vykonať

27.4. 2018 v čase od 12:30 hod. do 13:30 hod. v miestnosti 3B57 a  

2.5. 2018 v čase od 12:30 hod. do 14:00 hod. v miestnosti 2B50.

 Zápisnica z podávania návrhov na kandidátov na členov AS NHF za zamestnaneckú časť

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?