Načítavam stránku...

Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala v dňoch 25. a 26. novembra 2013 pri príležitosti 60. výročia založenia fakulty v poradí už XV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „FINANCIE A RIZIKO“. Konferencia sa konala pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra.

V prieskume nezávislej Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) hodnotiacej kvantitatívnu a kvalitatívnu úroveň vzdelávania slovenských vysokých škôl bola v roku 2013 Národohospodárska fakulta EU v Bratislave hodnotená ako druhá najlepšia fakulta ekonomického zamerania v SR!

Dňa 21. novembra 2013 sa konalo pri príležitosti 60. výročia založenia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave slávnostné rozšírené zasadnutie Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas slávnostného ceremoniálu vystúpili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. PhDr. Dušan ČAPLOVIČ, DrSc., rektor EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD. a dekan Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Ján Lisý, PhD.

Dňa 14. novembra 2013 guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch udelil prvú cenu Mgr. Marekovi Káčerovi, PhD. z Katedry financií NHF EU v Bratislave za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti ekonómie na tému „Predikcie finančných kríz s využitím metód finančnej ekonometrie“. Školiteľom dizertačnej práce bol prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc..

Čítať ďalej...

Pri príležitosti 60. výročia založenia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa dňa 8. novembra 2013 uskutočnil v priestoroch Národnej banky Slovenska už štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry ekonomickej teórie pod názvom „Ekonomická teória a ekonomická realita 2013“. Konferencia sa konala pod záštitou guvernéra Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD., hosť. prof. a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

Dňa 23. októbra 2013 sa uskutočnila v rámci „Bratislava Economic Seminar“ prednáška Fernanda M. Martina, z Federal Reserve Bank of St. Louis na tému „Debt, Inflation and Central Bank Independence“. Semináre spoluorganizuje odbor výskumu NBS s Katedrou hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK.

Dňa 16. októbra 2013 sa uskutočnila v rámci „Bratislava Economic Seminar“ prednáška Emmanuela Thanassoulisa z Aston University v Birminghame na tému „Using DEA to Estimate Potential Savings at English General Practitioner Units Delivering Health Services “. Semináre spoluorganizuje odbor výskumu NBS s Katedrou hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK.

Katedra hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave pripravila spolu s Centrom pre ekonómiu a financie UK, Národnou bankou Slovenska a Protimonopolným úradom SR ďalšie zaujímavé vedecko-výskumné podujatie pod názvom „Letná škola slovenských ekonómov 2013“, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 23. 5. – 26. 5. 2013 v Belušských Slatinách.

Dňa 22. mája 2013 sa na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila v rámci „Bratislava Economic Seminar“ prednáška prof. Ivara Ekelanda z Université Paris-Dauphine (Francúzsko) na tému „If not us, who? And if not now, when? Economic growth and sustainable development.“ Semináre spoluorganizuje odbor výskumu Národnej banky Slovenska s Katedrou hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie FMFI UK v Bratislave.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?