Načítavam stránku...

Víťazom 6. ročníka súťaže Economicus - Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov, sa stal kolektív autorov v zložení Zuzana Brokešová a Jana Péliová z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Cary Deck z Economic Science Institute, University of Arkansas.  Autorský kolektív získal cenu za prácu „Experimentovanie s cenovou diskrimináciou založenou na predchádzajúcom nákupnom správaní“.

Katedra sociálneho rozvoja a práce dňoch 14. – 15. mája 2015 zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu „Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015“, ktorá sa konala pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Jána RICHTERA a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda DAŇA, PhD.

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja organizovala v spolupráci so Spoločnosťou pre regionálnu vedu a politiku (ERSA Slovak Section) a medzinárodným vedeckým časopisom Region Direct už 5. ročník Zimného seminára regionálnej vedy, ktorý sa tento rok uskutočnil v dňoch 11. - 14. marca 2015 na Štrbskom Plese.

Študenti študijného programu Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika sa zúčastnili praxe v TV Ružinov. Táto skúsenosť ich nesmierne obohatila a nadchla až natoľko, že sa rozhodli o svojich skúsenostiach napísať článok pod názvom „Z lavice do praxe“.

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave sa v dňoch 3. až 7. novembra 2014 stala hostiteľomMedzinárodného zasadnutia akcie COST IS 1102: „Social Services, Welfare State and Places. The restructuring of social services in Europe and its impacts on social and territorial cohesion and governance.“, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfa Siváka, ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera a primátora hlavného mesta SR Bratislava Milana Ftáčnika.

Dňa 21. októbra 2014 guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch  udelil prvú cenu Ing. Michalovi Habrmanovi, PhD. z NHF EU v Bratislave za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti ekonómie na tému „Rozšírený Leontiefov model so štrukturálnou dekompozíciou“.

Víťazom 5. ročníka súťaže Economicus, ktorú každoročne organizuje Nadácia VÚB sa stali mladí vedci Martin Lábaj, Miroslava Havettová-Luchavová a Jesus Crespo Cuaresma z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Víťazná práca pod názvom„Perspektívy príjmovej konvergencie v Európe: zhodnotenie úlohy dynamiky vývoja ľudského kapitálu“ bola publikovanú v renomovanom zahraničnom karentovanom časopise Economic Systems.

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave v spolupráci s Medzinárodným vedeckým časopisom Region Direct zorganizovala v Tatranskej Lomnici v dňoch 29. januára – 1. februára 2014 v poradí už 4. ročník Zimného seminára regionálnej vedy.

Vážení uchádzači o štúdium,

veľmi nás teší Váš záujem o štúdium na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v študijnom programe EKONÓMIA A PRÁVO. Študijný program Ekonómia a Právo predstavuje novinku v oblasti vzdelávacích služieb v SR. Obdobné bakalárske študijné programy možno nájsť na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen vo Švajčiarsku, alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien v Rakúsku.

Dňa 27. novembra 2013 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku“. Hlavným cieľom konferencie bola prezentácia štúdie a diskusia k výsledkom výskumu o význame automobilového priemyslu na Slovensku, ktorú pripravila Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pre Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

Dňa 27. novembra 2013 sa na pôde NHF EU v Bratislave uskutočnila prednáška Mgr. Radovana Ďuranu (INESS), na tému „Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016“. Prednášku zorganizovala Katedra financií v rámci predmetu Verejné rozpočty pri príležitosti 60. výročia založenia NHF.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?