Načítavam stránku...

Dňa 14.11.2018 sa uskutočnila prednáška generálnej riaditeľky sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenie MPSVaR SR.

So študentami diskutovala na tému dôchodkového zabezpečenia na Slovensku.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty, Ekonomickej univerzity v Bratislave a TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., zorganizovali v dňoch 1. a 2. decembra 2016 v Bratislave v hoteli Sorea medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom 25 rokov transformácie centrálne plánovaných ekonomík: skúsenosti a perspektívy.

Dňa 30. 9. 2016 sa v priestoroch Starej tržnice konal 10. ročník Noci výskumníkov, ktorej sa zúčastnila aj Katedra sociálneho rozvoja a práce. V rámci stánku Dobrá práca – úspešná budúcnosť oslovila niekoľko stovák návštevníkov, pre ktorých mala pripravené viaceré aktivity a malé prekvapenia. 

Viac informácií

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?